Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

Logo ośrodek SPCH Fin www

Ośrodek SPCh

STUDIUM PSYCHOTERAPII

SPCh oddział w Poznaniu

Rocznik 2021-2024

Dział z informacjami dla osób, ktore rozpoczęły naukę na naszym studium w 2021 roku.

Rocznik 2023-2026

Dział z informacjami dla osób, które rozpoczęły naukę na naszym studium w 2023 roku.

Rekrutacja 2024
rozpoczęta

Wszystkie informacji dla osób, które chcą za nami się rozwijać i zdobyć tytuł psychoterapeuty.

Studium Psychoterapii to studia praktyczne, wszechstronnie przygotowujące do zawodu psychoterapeuty. Uczestnicy Studium zdobędą wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie psychoterapii indywidualnej, grupowej oraz terapii par, rodzin, dzieci i młodzieży. Program 4-letniego Studium Psychoterapii SPCH oddział w Poznaniu ma charakter integratywny w ujęciu chrześcijańskim. Oparty jest m.in. na podejściu psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym, systemowym, z uwzględnieniem terapii skoncentrowanej na emocjach. Uczestnicy będą mogli również zapoznać się z terapią tańcem. Celem Studium jest przygotowanie uczestników do samodzielnego i profesjonalnego prowadzenia psychoterapii oraz do integracji dorobku uznanych szkół psychoterapeutycznych w celu zastosowanie optymalnej strategii terapeutycznej dostosowanej do problemów pacjenta. Psychoterapia integratywna oparta na antropologii i wartościach chrześcijańskich ujmuje człowieka jako osobę, której sfery fizyczna, psychiczna i duchowa oddziałują na siebie i wzajemnie się przenikają.

Ukończone szkolenie spełnia warunki ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty zgodnie z wymogami Polskiej Rady Psychoterapii. Po otrzymaniu dyplomu ukończenia naszego Studium absolwenci mogą ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty SPCh (Regulamin certyfikowania psychoterapeutów SPCh oraz Zasady weryfikowania certyfikatu psychoterapeuty do pobrania na stronie: www.spch.pl, w zakładce: studium psychoterapii – dokumenty do pobrania). Otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty SPCh pozwala ubiegać się o Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP) w Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii (European Association of Psychotherapy – EAP).

Dla kogo?

Studium Psychoterapii SPCh oddział w Poznaniu zaprasza absolwentów studiów magisterskich z zakresu: psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pielęgniarstwa, medycyny oraz innych nauk humanistycznych.

Program Studium spełnia standardy Polskiej Rady Psychoterapii zarówno w zakresie treści programowych, jak i minimów godzinowych. Zajęcia na Studium prowadzą m.in. profesorowie z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy z wieloletnią praktyką.

Organizacja studium

Studium trwa 4 lata i obejmuje 1443 godziny, w tym 933 godziny w ramach Studium Psychoterapii (606 godzin teoria i praktyka, 220 godzin treningi, w tym 20 godzin grupa Balinta oraz 107 godzin superwizji grupowej) oraz 510 godzin do zrealizowania we własnym zakresie*. Każdego roku przewiduje się min. 9 zjazdów. Zajęcia odbywają się zwykle raz w miesiącu, w piątek (godz. 14.00-20.00, w zjazdy treningowe godz. 9.00-20.00) i sobotę (godz. 9.00-20.00). Pierwszy rok rozpocznie się treningiem interpersonalnym, dodatkowo w programie Studium na I i III roku są przewidziane wyjazdowe (5-dniowe) zjazdy treningowe.

*Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia Studium jest odbycie we własnym zakresie:

  • 100 godzin psychoterapii własnej indywidualnej u psychoterapeuty certyfikowanego (do końca II roku – minimum 50 godzin)
  • 50 godzin superwizji indywidualnej po II roku szkolenia
  • 360 godzin stażu klinicznego
  • 100 godzin prowadzenia psychoterapii.

Opłaty

Koszt Studium obejmuje zajęcia teoretyczno-praktyczne wraz z treningami stacjonarnymi (noclegi i wyżwienie płatne są dodatkowo):

  • 7000 zł za rok (możliwość opłaty w dwóch ratach po 3500 za semestr).

Koszt rozmowy rekrutacyjnej:

  • 150 zł płatne najpóźniej dzień przed umówioną rozmową kwalifikacyjną

PLIKI DO POBRANIA

Zapraszamy do zapoznania  się  z naszą ofertą