Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

Logo ośrodek SPCH Fin www

Ośrodek SPCh

Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie.

– JAN PAWEŁ II

Inicjatywa Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich jest wyrazem zrozumienia potrzeb psychologów i pacjentów, którzy pragną realizować się w duchu Ewangelii oraz być uszanowani w swoim doświadczeniu religijnym.

Bezpośrednią i ciągłą formą realizowania celów Stowarzyszenia jest działalność Ośrodka Pomocy Psychologicznej, gdzie osoby potrzebujące pomocy mogą uzyskać wsparcie z zachowaniem szacunku dla własnej godności i indywidualności.

Studium Psychoterapii SPCh

Studium Psychoterapii to studia praktyczne, wszechstronnie przygotowujące do zawodu psychoterapeuty, ma charakter integratywny w ujęciu chrześcijańskim. Oparte jest m.in. na podejściu psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym, systemowym, z uwzględnieniem terapii skoncentrowanej na emocjach.
Po otrzymaniu dyplomu ukończenia naszego Studium absolwenci mogą ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty SPCh i dalej o Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP) w Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii (European Association of Psychotherapy - EAP).

Zapraszamy do zapoznania  się  z naszą ofertą