Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie.

– JAN PAWEŁ II

Inicjatywa Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich jest wyrazem zrozumienia potrzeb psychologów i pacjentów, którzy pragną realizować się w duchu Ewangelii oraz być uszanowani w swoim doświadczeniu religijnym.

Bezpośrednią i ciągłą formą realizowania celów Stowarzyszenia jest działalność Ośrodka Pomocy Psychologicznej, gdzie osoby potrzebujące pomocy mogą uzyskać wsparcie z zachowaniem szacunku dla własnej godności i indywidualności.

Studium Psychoterapii SPCh

Studium Psychoterapii to studia praktyczne, wszechstronnie przygotowujące do zawodu psychoterapeuty, ma charakter integratywny w ujęciu chrześcijańskim. Oparte jest m.in. na podejściu psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym, systemowym, z uwzględnieniem terapii skoncentrowanej na emocjach.
Po otrzymaniu dyplomu ukończenia naszego Studium absolwenci mogą ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty SPCh i dalej o Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP) w Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii (European Association of Psychotherapy - EAP).