Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

Logo ośrodek SPCH Fin www

Ośrodek SPCh

Przebieg rekrutacji

Dyrektor Studium:

dr Teresa Świrydowicz

Koordynator Studium:

Klaudyna Lechowska

Email:

studiumpsychoterapii.spch.poznan@gmail.com

Telefon:

61 877 42 11

Lokalizacja:

Ośrodek SPCh oddział w Poznaniu, ul. Konarskiego 6/2

TERMINY
  • Rozpoczęliśmy rekrutację na rok 2025.

Wszystkich zainteresowanych naszym Studium zapraszamy do śledzenia naszej strony i mediów społecznościowych. Poniżej można przeczytać jak przebiega rekrutacja na Studium.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Studium Psychoterapii SPCh oddział w Poznaniu prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go wraz ze skanem dyplomu ukończenia studiów wyższych drogą elektroniczną na adres: studiumpsychoterapii.spch.poznan@gmail.com lub pocztą na adres Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich oddział w Poznaniu, ul. Konarskiego 6/4, 61-114 Poznań.

Liczba miejsc jest ograniczona – max. 15 osób. Pierwszeństwo mają osoby posiadające min. 2 lata stażu pracy po ukończeniu studiów.

  • Rozmowa kwalifikacyjna – koszt 150 zł.

Osoby, których zgłoszenia zostaną pozytywnie zweryfikowane, będą sukcesywnie zapraszane na rozmowę kwalifikacyjną.

  • Na zgłoszenia czekamy do 15 października.
  • Wyniki rekrutacji ogłosimy do końca października.
Dokumenty do pobrania

Zapraszamy do zapoznania  się  z naszą ofertą