Przebieg rekrutacji

Kierownik Studium:

dr Teresa Świrydowicz

Email:

studiumpsychoterapii.spch.poznan@gmail.com

Telefon:

61 877 42 11

  • Termin przesyłania zgłoszeń zostanie ogłoszony, kiedy ogłosimy termin rozpoczęcia nowej edycji studium.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Studium Psychoterapii SPCH oddział w Poznaniu prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go wraz ze skanem dyplomu ukończenia studiów wyższych drogą elektroniczną na adres: studiumpsychoterapii.spch.poznan@gmail.com lub pocztą na adres Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich oddział w Poznaniu, ul. Konarskiego 6/4, 61-114 Poznań.

Liczba miejsc jest ograniczona – max. 20 osób. Pierwszeństwo mają osoby posiadające min. 2 lata stażu pracy po ukończeniu studiów.

  • Rozmowa kwalifikacyjna – koszt 100 zł.

Osoby, których zgłoszenia zostaną pozytywnie zweryfikowane, będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

  • Wyniki rekrutacji ogłaszamy mniej więcej dwa tygodnie po zakończeniu rekrutacji.