Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

Logo ośrodek SPCH Fin www

Ośrodek SPCh

O NAS

Działamy od 1995 roku

nasza historia

Inicjatywa powołania Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich została podjęta w 1993 roku przez psychologów wierzących, którzy chcą realizować swoje powołanie zawodowe w duchu Ewangelii. Jest również wyrazem zrozumienia potrzeb tych pacjentów, którzy pragną być uszanowani w swoim doświadczeniu religijnym.

W pracach tych od początku byli zaangażowani zarówno katolicy jak i protestanci, dlatego przyjęliśmy nazwę „Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich”. Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny.

20 września 1995 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie.

Działalność SPCh skupia osoby z całej Polski. Biorą w niej udział psychologowie i psychoterapeuci, psychiatrzy, kapłani i przedstawiciele innych profesji. SPCh prowadzi Ośrodki Pomocy Psychologicznej, Studium Psychoterapii i Studium poradnictwa, organizuje coroczne międzynarodowe konferencje naukowe. Współpracuje z organizacjami zagranicznymi o podobnym zakresie działania oraz bierze aktywny udział w Europejskich Sympozjach Psychologii Chrześcijańskiej i Antropologii (European Movment for Christian Psychology and Antropology).

W 2008 roku Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich zostało członkiem European Association for Psychotterapy (EAP), które zrzesza psychologów i psychoterapeutów z 41 państw europejskich. 

"SPCh jest pierwszą na świecie organizacją z chrześcijaństwem w tytule, która została uznana za profesjonalną przez międzynarodowe stowarzyszenie profesjonalistów"

- Eric Johnson podczas konferencji SPCh w Warszawie w 2009 roku

Od 2014 SPCh jest też członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integratywnej (European Association of Integrative Psychotherapy).

 

Oddział Poznański –

istnieje od 1998 roku. Dla swoich członków i sympatyków organizuje comiesięczne spotkania formacyjno-szkoleniowe oraz przynajmniej raz w roku dzień skupienia. Mają one charakter otwarty – każdy zainteresowany, nie tylko członek SPCh, może wziąć w nich udział.

Psychologowie i terapeuci z poznańskiego SPCh współpracują z Archidiecezjalną Poradnią Rodzinną, diecezjalnym radiem „Emaus”, Radą Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej oraz Fundacją Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii.

Od 1 czerwca 2005 roku prowadzi Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Przyjmują w nim psycholodzy, psychoterapeuci, mediatorzy rodzinni, doradca psychologiczny i kapłan. Spotykają się tutaj również grupy samopomocowe.

W roku 2021 rozpoczęliśmy kształcenie przyszłych psychoterapeutów na Studium Psychoterapii.

 

_DSF8518_19_20_21_22_easyHDR-Jasne7_wynik_wynik

CZŁONKOSTWO

Statut SPCh stanowi, że:

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba będąca chrześcijaninem, pragnąca realizować swoje powołanie zawodowe w duchu Ewangelii oraz akceptująca cele Stowarzyszenia, posiadająca dyplom psychologa lub inny dokument, upoważniający do wykonywania pracy psychologicznej lub psychoterapeutycznej, lub osoba posiadająca dyplom ukończenia Studium Poradnictwa SPCh. (art.12 ust. 1)

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba, która akceptuje cele Stowarzyszenia i popiera jego cele statutowe materialnie, organizacyjnie lub moralnie. (art. 13 ust. 1)

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich należy wypełnić odpowiednią deklarację, przekazać ją do Zarządu Głównego SPCh lub do Zarządu oddziału terenowego oraz połacić składkę członkowską – osobiście lub na konto SPCh. Składka członkowska w roku 2024 wynosi 150 zł.

Studenci psychologii do czasu ukończenia studiów mogą być członkami wspierającymi SPCh.

DAROWIZNY

Kwota darowizn uzyskanych przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich Oddział w Poznaniu w 2021 roku wyniosła: 2.476 zł i w całości została przeznaczona na cele statutowe.