ZARZĄD ODDZIAŁU  W POZNANIU

Maria Rozmiarek

Prezes Zarządu Oddziału

Teresa Świrydowicz

Zastępca Prezesa Zarządu Oddziału

Ewa Bresińska

Skarbnik Zarządu Oddziału

Tomasz Kilarski

Członek Zarządu Oddziału

 

KOMISJA REWIZYJNA

Małgorzata Skrzypczak

Marek Miotk

Dorota Kąkolewska