ZARZĄD ODDZIAŁU  W POZNANIU

Maria Rozmiarek

przewodnicząca Zarządu Oddziału

Anna Słysz

zastępca przewodniczącego Zarządu Oddziału

Ewa Bresińska

sekretarz Zarządu Oddziału

Teresa Świrydowicz

skarbnik Zarządu Oddziału

Grażyna Kasprzyk

członek Zarządu Oddziału

 

KOMISJA REWIZYJNA

Małgorzata Skrzypczak

Marek Miotk

Dorota Kąkolewska