STUDIUM PSYCHOTERAPII

Aktualnie trwa pierwsza edycja Studium Psychoterapii 2021-2024. Kolejny nabór planowany jest na rok 2023.

SPCh oddział w Poznaniu

 

Studium Psychoterapii to studia praktyczne, wszechstronnie przygotowujące do zawodu psychoterapeuty. Uczestnicy Studium zdobędą wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie psychoterapii indywidualnej, grupowej oraz terapii par, rodzin, dzieci i młodzieży. Program 4-letniego Studium Psychoterapii SPCH oddział w Poznaniu ma charakter integratywny w ujęciu chrześcijańskim. Oparty jest m.in. na podejściu psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym, systemowym, z uwzględnieniem terapii skoncentrowanej na emocjach. Uczestnicy będą mogli również zapoznać się z terapią tańcem. Celem Studium jest przygotowanie uczestników do samodzielnego i profesjonalnego prowadzenia psychoterapii oraz do integracji dorobku uznanych szkół psychoterapeutycznych w celu zastosowanie optymalnej strategii terapeutycznej dostosowanej do problemów pacjenta. Psychoterapia integratywna oparta na antropologii i wartościach chrześcijańskich ujmuje człowieka jako osobę, której sfery fizyczna, psychiczna i duchowa oddziałują na siebie i wzajemnie się przenikają.

Ukończone szkolenie spełnia warunki ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty zgodnie z wymogami Polskiej Rady Psychoterapii. Po otrzymaniu dyplomu ukończenia naszego Studium absolwenci mogą ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty SPCh (Regulamin certyfikowania psychoterapeutów SPCh oraz Zasady weryfikowania certyfikatu psychoterapeuty do pobrania na stronie: www.spch.pl, w zakładce: studium psychoterapii – dokumenty do pobrania). Otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty SPCh pozwala ubiegać się o Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP) w Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii (European Association of Psychotherapy – EAP).

Studium Psychoterapii SPCh oddział w Poznaniu zaprasza absolwentów studiów magisterskich z zakresu: psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pielęgniarstwa, medycyny oraz innych nauk humanistycznych.

Program Studium spełnia standardy Polskiej Rady Psychoterapii zarówno w zakresie treści programowych, jak i minimów godzinowych. Zajęcia na Studium prowadzą m.in. profesorowie z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy z wieloletnią praktyką.

Studium trwa 4 lata i obejmuje 1466 godzin, w tym 921 godzin w ramach Studium Psychoterapii (606 godzin teoria i praktyka, 200 godzin treningi, 115 godzin grupa Balinta i superwizja grupowa) oraz 545 godzin do zrealizowania we własnym zakresie*. Każdego roku przewiduje się min. 9 zjazdów. Zajęcia odbywają się zwykle raz w miesiącu, w piątek (godz. 15.00-20.00, w zjazdy treningowe godz. 9.00-20.00)) i sobotę (godz. 9.00-20.00). Pierwszy rok rozpocznie się treningiem interpersonalnym, dodatkowo w programie Studium na I i III roku są przewidziane wyjazdowe (5-dniowe) zjazdy treningowe. 

*Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia Studium jest odbycie we własnym zakresie:

  • 50 godzin psychoterapii własnej indywidualnej u psychoterapeuty certyfikowanego (do końca II roku – minimum 25 godzin)
  • 35 godzin superwizji indywidualnej po II roku szkolenia
  • 100 godzin prowadzenia psychoterapii
  • 360 godzin stażu klinicznego.

 

Koszt Studiumw pierwszej edycji obejmował zajęcia teoretyczno-praktyczne wraz z treningami i wynosił:

  • dla członków SPCH (z opłaconymi na bieżąco składkami) 5500 zł za rok*,
  • dla pozostałych osób 6000 zł za rok.

* ze zniżki mogą skorzystać osoby, które są członkami Stowarzyszenia co najmniej od dwóch lat.

Miejsce:

Zajęcia odbywają się w OPP SPCH oddział w Poznaniu, ul. Konarskiego 6/2

Terminy zjazdów w 2021 – I rok

24, 25, 26 wrzesień trening interpersonalny
II semestr
I zjazd - 8-9 październik
II zjazd -12-13 listopad
III zjazd -10-11 grudzień
IV zjazd - 10-14 styczeń trening zamknięcia -wyjazdowy

 

Terminy zjazdów w 2021 – II rok

I zjazd -11 -12 luty 2022
II zjazd- 11-12 marzec
III zjazd - 8-9 kwiecień
IV zjazd - 13 -14 maj
V zjazd w czerwcu - data treningu intrapsychicznego podana zostanie po ustaleniu z prowadzącym

 

Kierownik Studium – dr Teresa Świrydowicz

Kontakt:

Telefon: 61 877 42 11

adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Wykładowcy studium:

prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska – psycholog, specjalista psychopatologii, certyfikowany psychoterapeuta
prof. dr hab. Lucyna Bakiera – psycholog, specjalista psychologii rodziny
prof. dr hab. Romuald Jaworski – psycholog, psychoterapeuta SPCh
prof. UAM dr hab. Anna Słysz – psycholog, psychoterapeuta terapii Gestalt
prof. dr hab. Maria Beisert – psychseksuolog, psychoterapeuta
dr Jolanta Próchniewicz – psycholog, specjalista zaburzeń tożsamości płciowej
dr Ewa Pragłowska – psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor terapii poznawczo – behawioralnej
dr hab. Agnieszka Popiel – lekarz psychiatra, psychoterapeuta i superwizor terapii poznawczo - behawioralnej
dr Bogusław Stelcer – certyfikowany psychoterapeuta grup Balinta
dr Teresa Kiszka – Świrydowicz – psycholog kliniczny, psychoterapeuta uzależnień
mgr Anna Frączek – certyfikowany psychoterapeuta A T
lek. med. Dorota Kisiel – Dowejko – specjalista psychiatrii
mgr Marcelina Ptak – certyfikowany psychoterapeuta Psychoterapii Systemowej
mgr Małgorzata Surma – psycholog, psychoterapeuta
mgr Małgorzata Wąsik – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta SPCh
mgr Agata Rusak – psycholog, psychoterapeuta SPCh
mgr Grażyna Kasprzyk – psycholog, psychoterapeuta Terapii Skoncentrowanej na Emocjach
mgr Katarzyna Janke – Mania – psycholog psychoterapeuta terapii uzależnień
mgr Małgorzata Leśniewska – psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień
mgr Bogna Białecka, mgr Aleksandra Gil – psycholog, trener profilaktyki zdrowia psychicznego – Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii – uzależnienia od internetu, uzależnienia od seksu i pornografii
mgr Monika Gałęska – pedagog szkoły baletowej, nauczyciel tańca, praktyk terapii tańcem

 

 

 

Przebieg rekrutacji:

  • Termin przesyłania zgłoszeń zostanie ogłoszony, kiedy ogłosimy termin rozpoczęcia nowej edycji studium.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Studium Psychoterapii SPCH oddział w Poznaniu prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go wraz ze skanem dyplomu ukończenia studiów wyższych drogą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pocztą na adres Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich oddział w Poznaniu, ul. Konarskiego 6/4, 61-114 Poznań.

Liczba miejsc jest ograniczona – max. 20 osób. Pierwszeństwo mają osoby posiadające min. 2 lata stażu pracy po ukończeniu studiów.

  • Rozmowa kwalifikacyjna – koszt 100 zł.

Osoby, których zgłoszenia zostaną pozytywnie zweryfikowane, będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

  • Wyniki rekrutacji ogłaszamy mniej więcej dwa tygodnie po zakończeniu rekrutacji.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia

Program ramowy Studium Psychoterapii SPCH oddział w Poznaniu

Regulamin Studium