HISTORIA ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO SPCh

Inicjatywa powołania Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich została podjęta w 1993 roku przez psychologów wierzących, którzy chcą realizować swoje powołanie zawodowe w duchu Ewangelii. Jest również wyrazem zrozumienia potrzeb tych pacjentów, którzy pragną realizować być uszanowani w swoim doświadczeniu religijnym.

W pracach tych od początku byli zaangażowani zarówno katolicy jak i protestanci, dlatego przyjęliśmy nazwę "Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich". Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny.

20 września 1995 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie.

Działalność SPCh skupia osoby z całej Polski. Biorą w niej udział psychologowie i psychoterapeuci, psychiatrzy, kapłani i przedstawiciele innych profesji. SPCh prowadzi Ośrodki Pomocy Psychologicznej, Studium Psychoterapii i Studium poradnictwa, organizuje coroczne międzynarodowe konferencje naukowe. Współpracuje z organizacjami zagranicznymi o podobnym zakresie działania oraz bierze aktywny udział w Europejskich Sympozjach Psychologii Chrześcijańskiej i Antropologii (European Movment for Christian Psychology and Antropology).

Oddział Poznański istnieje od 1998 roku. Dla swoich członków i sympatyków organizuje comiesięczne spotkania formacyjno-szkoleniowe oraz przynajmniej raz w roku dzień skupienia. Mają one charakter otwarty - każdy zainteresowany, nie tylko członek SPCh, może wziąć w nich udział.

Psychologowie i terapeuci z poznańskiego SPCh współpracują z Archidiecezjalną Poradnią Rodzinną, diecezjalnym radiem "Emaus", Radą Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej oraz Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii.

Od 1 czerwca 2005 roku prowadzi Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Przyjmują w nim psycholodzy, psychoterapeuci, lekarz psychiatra, mediatorzy rodzinni, doradca psychologiczny, kapłan i prawnik. Spotykają się tutaj również grupy samopomocowe.