• slajd oferta
  Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą
  Zobacz więcej
 • slajd_porady
  Profesjonalna pomoc psychologiczna z uwzględnieniem wartości chrześcijańskich
  Zobacz więcej
 • dieta
  Ruszają zapisy na grupę terapeutyczną dla osób mających problem z jedzeniem
  Zobacz więcej
 • uzależnienia
  Pomoc psychologiczna w walce z uzależnieniami
  Zobacz więcej

Kto może zostać członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich?

Statut SPCh stanowi, że:

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba będąca chrześcijaninem,

pragnąca realizować swoje powołanie zawodowe w duchu Ewangelii oraz akceptująca cele Stowarzyszenia, posiadająca dyplom psychologa lub inny dokument, upoważniający do wykonywania pracy psychologicznej lub psychoterapeutycznej, lub osoba posiadająca dyplom ukończenia Studium Poradnictwa SPCh. (art.12 ust. 1)

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba, która akceptuje cele Stowarzyszenia i popiera jego cele statutowe materialnie, organizacyjnie lub moralnie. (art. 13 ust. 1)

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich należy wypełnić odpowiednią deklarację, przekazać ją do Zarządu Głównego SPCh lub do Zarządu oddziału terenowego oraz połacić składkę członkowską - osobiście lub na konto SPCh. Składka członkowska w roku 2016 wynosi 70 zł.

Studenci psychologii do czasu ukończenia studiów mogą być członkami wspierającymi SPCh. Członkom Stowarzyszenia, którzy opłacili składkę członkowską, wysyłane są drogą elektroniczną biuletyny SPCh.

Deklaracja członkowska oraz pełna treść Statutu Stowarzyszenia są dostępne na stronie: www.spch.pl