PRACOWNICY OŚRODKA

Kierownik ośrodka: Maria Rozmiarek

 Wszyscy pracownicy Ośrodka są członkami Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Pracują pod superwizją indywidualną i grupową.

 

Renata Radziejewska - urlopowana do czerwca 2021