PRACOWNICY OŚRODKA

Kierownik ośrodka: Maria Rozmiarek

 Wszyscy pracownicy Ośrodka są członkami Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Pracują pod superwizją indywidualną i grupową.

Psychoterapeuci i psychologowie

Grażyna Kasprzyk
jest psychologiem klinicznym i psychoterapeutą z certyfikatem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej; ukończyła kurs przygotowujący do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, jest trenerem Treningu Zastępowania Agresji. Zajmuje się psychoterapią rodzin i par, dorosłych, młodzieży i dzieci w podejściu systemowym. Prowadzi zajęcia warsztatowe i indywidualne dla rodziców nastawionych na rozwijanie własnych kompetencji rodzicielskich.
Justyna Frąckowiak
psycholog, absolwentka UAM w Poznaniu oraz Studium Psychoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Prowadzę terapię indywidualną i grupową. Udzielam pomocy osobom zmagającym się ze skutkami zniewoleń duchowych, cierpiących z powodu niechcianych uczuć homoseksualnych, uzależnień lub współuzależnień. W pracy m.in. wykorzystuję metodę EMDR obniżającą poziom lęku i innych przykrych doznań będących wynikiem traumatycznych przeżyć.
Agnieszka Fortuna RSCJ
psycholog i psychoterapeuta. Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie z psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Na studiach podyplomowych pogłębiała wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień, pedagogiki oraz teologii. Ukończyła Studium Psychoterapii Integratywnej SPCh (jest w procesie do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty SPCh). Jest członkiem Sekcji Psychoterapii SPCh. Prowadzi konsultacje, pomoc psychologiczną oraz psychoterapię osób dorosłych, które doświadczają trudności w różnych obszarach życia (problemy w relacjach z innymi ludźmi, trudności w nawiązywaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu związków emocjonalnych, trudności w tworzeniu bliskich i trwałych relacji/związków, problemy emocjonalne, nerwice, niepokój, lęk, depresja, poczucie braku satysfakcji z życia, konflikty i kryzysy w relacjach małżeńskich czy partnerskich, samotność, kryzysy rozwojowe czy powołaniowe, doświadczenie straty, wzrastanie w rodzinie dysfunkcjonalnej (DDA, DDD, współuzależnienie). Ma doświadczenie w pracy z osobami, które w przeszłości doświadczały zaniedbania, przemocy fizycznej i psychicznej. Pracuje także z osobami chcącymi poszerzyć świadomość siebie. Zajmuje się również problematyką z pogranicza psychologii i duchowości.
Przemysław Przybylski
kapłan psycholog, psychoterapeuta
Renata Radziejewska
psycholog, absolwentka Instytutu Psychologii UAM, dyplomowana terapeutka psychodynamiczna (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne) ze specjalnością psychoterapii dorosłych i młodzieży. W procesie uzyskiwania certyfikatu SPCh. Dodatkowe szkolenia w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie w zakresie psychoterapii poznawczo - behawioralnej zaburzeń depresyjnych i lekowych. Konsultacje, porady psychologiczne oraz psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży w zakresie: zaburzeń nastroju, objawów lękowych oraz innych objawów i problemów emocjonalnych, zaburzeń nerwicowych, psychotycznych oraz zaburzeń osobowości, problemów w bliskich relacjach, trudności w nawiązywaniu bliskich związków emocjonalnych, problemów z poczuciem własnej wartości, określeniem własnej tożsamości, poczuciem braku sensu oraz satysfakcji z życia, kryzysów rozwojowych oraz innych sytuacji kryzysowych. Jako psychoterapeutka praktykuje od piętnastu lat.
Anna Słysz
doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskała certyfikat psychoterapeuty w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie wraz z rekomendacją do prowadzenia psychoterapii. Pomaga osobom dorosłym oraz młodzieży, które zmagają się m. in. z problemami emocjonalnymi, przeżywają trudności w relacjach z innymi, chcą rozwijać swój osobisty potencjał.
Teresa Świrydowicz
psycholog kliniczny, psychoterpeuta, zburzenia lękowe (nerwicowe), problemy psychologiczne osób przewlekle oraz nieuleczalnie chorych, także problemy rodzin zmagających się z chorobą bliskiej osoby, problemy związane z przeżywaniem żałoby, uzależnienia (także od nikotyny) oraz współuzależnienia. Certyfikowany specjalista psychoonkolog, superwizor w psychoonkologii, specjalista uzależnień i współuzależnień w procesie certyfikowania, skończona szkoła psychoterapii Gestalt, szkoła psychoterapii interaktywnej w podejściu chrześcijańskim SPCH oraz Studium Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnień (Warszawa).
Marek Miotk
Dyplomowany psycholog oraz teolog. Interesuje się zagadnieniami z pogranicza duchowości i psychologii w życiu konkretnych osób. Ukończył studium Analizy Transakcyjnej, EMDR (leczenie traumy i promocja zdrowia) oraz szkolenia w Terapii Reparatywnej i Porozumienia Bez Przemocy. Jest trenerem Treningu Zastępowania Agresji oraz kontynuuje studium terapii systemowej (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej) na kursie zaawansowanym. Jako psychoterapeuta praktykuje od 10 lat. Ma za sobą kilkuletnie doświadczenie kliniczne w pracy z osobami chorymi psychicznie oraz jako biegły sądowy. Prowadzi terapię osób indywidualnych oraz małżeństw i par.
Katarzyna Dobryniewska
psycholog (absolwentka UAM – 2003r.), specjalista terapii uzależnień (od 2008r.), trener (szkolenia od 2006r., certyfikat trenera biznesu od 2015r.). Jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie analizy egzystencjalnej i logoterapii (prowadzone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Analizy Egzystencjalnej GLE-International). Ukończyła Studium Analizy Transakcyjnej oraz Podyplomowe Studia w zakresie Psychoprofilaktyki. Pracuje indywidualnie oraz z grupami. Prowadzi konsultacje psychologiczne, poradnictwo oraz psychoterapię dla osób pochodzących z rodzin z problemem uzależnień (DDA), współuzależnionych, zmagających się z nałogami, osób z niskim poczuciem własnej wartości, z trudnościami emocjonalnymi, problemami w relacjach, przeżywających stratę, poszukujących sensu życia, chcących zadbać o równowagę zawodowo-osobistą. Pomaga w rozwijaniu potencjału, odnajdowaniu drogi do spełnionego życia odwołując się do humanistycznej wizji człowieka bazującej na postrzeganiu człowieka jako jednostki autonomicznej i twórczej.
Bresińska Ewa
psycholog (UAM w Poznaniu) i certyfikowany psychoterapeuta (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu). Zajmuje się psychoterapią rodzin i par, dorosłych, młodzieży i dzieci w podejściu systemowym. Prowadzi konsultacje i doradztwo dotyczące trudności wychowawczych, komunikacji w rodzinie, budowania więzi, rozwiązywania konfliktów, nawiązywania relacji, budowania zaufania. Ma szczególną łatwość w kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Wspiera i towarzyszy w rozwoju. Udziela pomocy psychologicznej i terapeutycznej w zaburzeniach somatycznych, nerwicowych, lękowych, depresji, poczuciu niskiej wartości, poczuciu braku sensu, trudnościach w relacjach z rówieśnikami, zachowaniach destrukcyjnych, radzenia sobie z emocjami w tym ze złością oraz ze stresem.
Żaneta Stelter

doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Oferuje pomoc psychologiczną i psychoterapię w nurcie systemowym, wykorzystując także metody zapożyczone z innych kierunków psychoterapeutycznych. Prowadzi psychoterapię indywidualną (dorośli, młodzież, dzieci), psychoterapię małżeństw i rodzin. Dzieci i dorastających wspiera w pokonywaniu kryzysów rozwojowych, a rodziców w lepszym ich rozumieniu. Prowadzi psychoterapię osób, które zmagają się z chorobą i niepełnosprawnością (fizyczną, intelektualną), swoją lub bliskiej osoby. Pomaga niepełnosprawnym w pokonywaniu problemów wynikających z utraty sprawności, w przywróceniu równowagi emocjonalnej i wypracowaniu nowych, efektywnych sposobów kierowania swoim życiem. Oferuje wsparcie i pomoc rodzicom oraz rodzeństwu osób z ograniczoną sprawnością intelektualną i fizyczną. Pracuje z osobami będącymi w sytuacji kryzysowej, które czują się samotne i nierozumiane, mają trudności w nawiązywaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu satysfakcjonujących związków, żyją w ciągłym stresie, mają problemy emocjonalne i doświadczają poczucia utraty sensu życia.

Magdalena Kolańska

psycholog, doktorantka psychologii KUL, Pracuje na stanowisku asystenta w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, w trakcie szkolenia w zakresie terapii systemowej. Pomaga w szczególności osobom dorosłym oraz młodzieży, którzy zmagają się ze skutkami traum przeżytych w dzieciństwie (przemoc, wykorzystywanie seksualne). Ponadto wspiera osoby przeżywające zaburzenia depresyjne oraz przeżywające utratę bliskiej osoby.

Małgorzata Leśniewska
psycholog (UAM), specjalista terapii uzależnień (certyfikat wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii), psycholog kliniczny w trakcie specjalizacji (specjalizacja w GPSK UM im.K.Marcinkowskiego w Poznaniu), ukończone studium przygotowania pedagogicznego dla psychologów (UAM). Prowadzi terapię osób z zaburzeniami osobowości, osób znajdujących się w kryzysie, DDA, uzależnionych (od narkotyków, alkoholu, nikotyny, leków, internetu, hazardu oraz innych uzależnień behawioralnych) zarówno młodzieży jak i dorosłych. Pracuje z młodzieżą, która stwarza problemy wychowawcze, a także z rodzicami.
Tomasz Kilarski
 
psycholog (UAM), specjalista terapii uzależnień (w trakcie procesu certyfikacji). Pracuje w podejściu poznawczo – behawioralnym. Ponadto terapię dostosowuje do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta korzystając z innych nurtów psychoterapeutycznych. Realizator programów dla sprawców przemocy wg Modelu Duluth. Ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu Interwencji Kryzysowej. Prowadzi terapię indywidualną i grupową, terapię par, małżeństw i rodzin, osób uzależnionych (od narkotyków, alkoholu, nikotyny, leków, internetu, hazardu oraz innych uzależnień behawioralnych) i współuzależnionych, osób doświadczających przemocy i traumy, a także znajdujących się w kryzysie. Ponadto udziela pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom, które zmagają się z zaburzeniami somatycznymi, odżywiania, nerwicowymi, lękowymi i depresyjnymi. Pracuje zarówno z osobami dorosłymi jak i młodzieżą oraz rodzicami doświadczającymi trudności wychowawczych.