ZASADY PSYCHOTERAPII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

PRZYJĘTE PRZEZ ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH W 2003 R.

Psychoterapia chrześcijańska:

 

  1. jest oparta na podstawach naukowych w dziedzinie psychologii oraz teologii życia duchowego;
  2. uwzględnia istnienie i działanie Boga zgodnie z nauką Ewangelii;
  3. Uwzględnia naturalne wymiary życia człowieka tj. biologiczny, psychiczny, społeczny, duchowy;
  4. uwzględniając i szanując osiągnięcia naukowe różnych szkół psychologicznych zakłada jednocześnie psycho-fizyczno-duchową jedność człowieka oraz jego osobiste powołanie przez Boga do pełni życia;
  5. promuje rozwój zintegrowany czyli harmonijne połączenie rozwoju psychicznego, fizycznego i duchowego (rozumianego jako osobista relacja człowieka z Bogiem);
  6. stosuje wszystkie techniki psychoterapeutyczne, które pozostają w zgodzie z Ewangelią;
  7. uznaje w poznaniu prawdy o człowieku i Bogu drogę do wyzwolenia człowieka ku miłości;
  8. oprócz naturalnych metod pracy opartych na naukach psychologicznych i społecznych jest gotowa do współpracy z innymi profesjonalistami, w tym z osobami duchownymi (księżmi, kierownikami duchowymi, egzorcystami);
  9. zakłada znaczenie osobistej relacji terapeuty z Bogiem (pokora i otwarcie na dary Ducha Św.) dla efektywności terapii.