STUDIUM PSYCHOTERAPII

Aktualnie trwa pierwsza edycja Studium Psychoterapii 2021-2024. Kolejny nabór planowany jest na rok 2023.

SPCh oddział w Poznaniu

 

Studium Psychoterapii to studia praktyczne, wszechstronnie przygotowujące do zawodu psychoterapeuty. Uczestnicy Studium zdobędą wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie psychoterapii indywidualnej, grupowej oraz terapii par, rodzin, dzieci i młodzieży. Program 4-letniego Studium Psychoterapii SPCH oddział w Poznaniu ma charakter integratywny w ujęciu chrześcijańskim. Oparty jest m.in. na podejściu psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym, systemowym, z uwzględnieniem terapii skoncentrowanej na emocjach. Uczestnicy będą mogli również zapoznać się z terapią tańcem. Celem Studium jest przygotowanie uczestników do samodzielnego i profesjonalnego prowadzenia psychoterapii oraz do integracji dorobku uznanych szkół psychoterapeutycznych w celu zastosowanie optymalnej strategii terapeutycznej dostosowanej do problemów pacjenta. Psychoterapia integratywna oparta na antropologii i wartościach chrześcijańskich ujmuje człowieka jako osobę, której sfery fizyczna, psychiczna i duchowa oddziałują na siebie i wzajemnie się przenikają.

Ukończone szkolenie spełnia warunki ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty zgodnie z wymogami Polskiej Rady Psychoterapii. Po otrzymaniu dyplomu ukończenia naszego Studium absolwenci mogą ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty SPCh (Regulamin certyfikowania psychoterapeutów SPCh oraz Zasady weryfikowania certyfikatu psychoterapeuty do pobrania na stronie: www.spch.pl, w zakładce: studium psychoterapii – dokumenty do pobrania). Otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty SPCh pozwala ubiegać się o Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP) w Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii (European Association of Psychotherapy – EAP).

Studium Psychoterapii SPCh oddział w Poznaniu zaprasza absolwentów studiów magisterskich z zakresu: psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pielęgniarstwa, medycyny oraz innych nauk humanistycznych.

Program Studium spełnia standardy Polskiej Rady Psychoterapii zarówno w zakresie treści programowych, jak i minimów godzinowych. Zajęcia na Studium prowadzą m.in. profesorowie z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy z wieloletnią praktyką.

Studium trwa 4 lata i obejmuje 1466 godzin, w tym 921 godzin w ramach Studium Psychoterapii (606 godzin teoria i praktyka, 200 godzin treningi, 115 godzin grupa Balinta i superwizja grupowa) oraz 545 godzin do zrealizowania we własnym zakresie*. Każdego roku przewiduje się min. 9 zjazdów. Zajęcia odbywają się zwykle raz w miesiącu, w piątek (godz. 15.00-20.00, w zjazdy treningowe godz. 9.00-20.00)) i sobotę (godz. 9.00-20.00). Pierwszy rok rozpocznie się treningiem interpersonalnym, dodatkowo w programie Studium na I i III roku są przewidziane wyjazdowe (5-dniowe) zjazdy treningowe. 

*Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia Studium jest odbycie we własnym zakresie:

 • 50 godzin psychoterapii własnej indywidualnej u psychoterapeuty certyfikowanego (do końca II roku – minimum 25 godzin)
 • 35 godzin superwizji indywidualnej po II roku szkolenia
 • 100 godzin prowadzenia psychoterapii
 • 360 godzin stażu klinicznego.

 

Koszt Studiumw pierwszej edycji obejmował zajęcia teoretyczno-praktyczne wraz z treningami i wynosił:

 • dla członków SPCH (z opłaconymi na bieżąco składkami) 5500 zł za rok*,
 • dla pozostałych osób 6000 zł za rok.

* ze zniżki mogą skorzystać osoby, które są członkami Stowarzyszenia co najmniej od dwóch lat.

Miejsce:

Zajęcia odbywają się w OPP SPCH oddział w Poznaniu, ul. Konarskiego 6/2

Terminy zjazdów w 2020/2021 – I rok

 

Kierownik Studium – dr Teresa Świrydowicz

Kontakt:

Telefon: 61 877 42 11

adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Wykładowcami w I semestrze będą następujące osoby:

Wstęp do psychoterapii – Małgorzata Surma (psychoterapeuta) (Warszawa) – 05 – 06 luty 2021
Elementy psychologii rozwoju człowieka oraz Psychologia rodziny z perspektywy problemów psychologicznych – prof. Lucyna Bakiera - 05-06 marzec
Psychopatologia – diagnostyka kliniczna – prof. Lidia Cierpiałkowska (psychoterapeuta) – 09-10 kwiecień, 11-12 czerwiec 2021
Zagadnienia etyczne w psychoterapii, Antropologia chrześcijańska, Chrześcijaństwo, a psychologia i psychoterapia – ks. prof. Romuald Jaworski (psychoterapeuta) – 07-08 maj 2021.

 

 

 

Przebieg rekrutacji:

 • Termin przesyłania zgłoszeń zostanie ogłoszony, kiedy ogłosimy termin rozpoczęcia nowej edycji studium.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Studium Psychoterapii SPCH oddział w Poznaniu prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go wraz ze skanem dyplomu ukończenia studiów wyższych drogą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pocztą na adres Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich oddział w Poznaniu, ul. Konarskiego 6/4, 61-114 Poznań.

Liczba miejsc jest ograniczona – max. 20 osób. Pierwszeństwo mają osoby posiadające min. 2 lata stażu pracy po ukończeniu studiów.

 • Rozmowa kwalifikacyjna – koszt 100 zł.

Osoby, których zgłoszenia zostaną pozytywnie zweryfikowane, będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

 • Wyniki rekrutacji ogłaszamy mniej więcej dwa tygodnie po zakończeniu rekrutacji.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia

Program ramowy Studium Psychoterapii SPCH oddział w Poznaniu

Regulamin Studium

Doradztwo zawodowe i edukacyjne – dla młodzieży

Doradztwo zawodowe i edukacyjne skierowane jest do uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej, szkoły średniej oraz studentów. W trakcie spotkań wspieram młodych ludzi w podjęciu trafnej decyzji dotyczącej wyboru szkoły, profilu klasy i kierunku studiów w oparciu o ich potencjał osobowo-zawodowy, talenty i zainteresowania.

Wspieram również studentów w wyborze kierunku studiów II stopnia, studiów podyplomowych i przyszłej ścieżki kariery. Diagnoza oparta jest na badaniu MBTI® stosowanym powszechnie w edukacji amerykańskiej. Klient otrzymuje Raport z badania.

Wyniki i wnioski omawiam z rodzicami.

 

Magdalena Urbanowicz

Doradca zawodowy i edukacyjny, coach kariery, trener rozwoju kompetencji osobistych, tutor edukacyjny, certyfikowany praktyk metody MBTI® i MMTIC®

Z wykształcenia filolog – pedagog. Ukończyłam Doradztwo Zawodowe i Personalne (UAM) w 2007 r., szkoliłam się w Anglii (Oxford Psychological Press), Danii ( Copenhagen Leadership Center), Irlandii (Career Decisions Ireland). Jestem trenerem narzędzia diagnozującego talenty i osobowość dziecka MMTIC® oraz MBTI®. Ukończyłam Szkołę Trenerów oraz Szkołę Coachów Grupy SET, Coaching grupowy i zespołowy w Pracowni Coachingu NOVO oraz Szkołę Tutorów w Collegium Wratislaviense.

Współpracuję ze Stowarzyszeniem Strefa Rodziny- prowadząc warsztaty i wykłady dla rodziców – projekt Akademia Rodzica. Pracowałam w projektach edukacyjnych dla Miasta Poznania, Fundacji Rozwoju Talentów, DGA, KOWEZIU, ORE, WYG Int. – prowadząc diagnozę osobowo – zawodową uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Prowadzę seminaria dla studentów WSPiA oraz Uniwersytetu Medycznego.

w SPCH prowadzę

Doradztwo zawodowe, doradztwo edukacyjne – diagnoza potencjału i talentów dzieci, coaching kariery, trening rozwoju kompetencji osobistych dla rodziców, warsztaty

Tel. 501 594 954

 

Drodzy Pacjenci!
Na spotkanie umawiamy się dzwoniąc na numer 61 877 42 11 lub 501 287 224.
W trosce o nasze wspólne dobro jesteśmy zobowiązani do przestrzegania ścisłych zasad higieny.
Informujemy, że:
 • każdorazowo po sesji w gabinecie dezynfekujemy blaty, oparcia, wietrzymy, myjemy ręce
 • codziennie dezynfekujemy klamki, włączniki oraz toaletę
 • podczas sesji zachowujemy bezpieczną odległość 1,5 - 2m
 • czasowo wyłączamy z użytku poczekalnię i strefę " kuchni" - za wszelkie niedogodności przepraszamy
PROSIMY O MYCIE RĄK PRZED I PO SESJI ORAZ STOSOWANIE SIĘ DO OGÓLNYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA OKREŚLONYCH PRZEZ WŁADZE
 
 
 
Dziękujemy za zrozumienie
Zespół Ośrodka