STUDIUM PSYCHOTERAPII 2020

SPCh oddział w Poznaniu

 

Studium Psychoterapii to studia praktyczne, wszechstronnie przygotowujące do zawodu psychoterapeuty. Uczestnicy Studium zdobędą wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie psychoterapii indywidualnej, grupowej oraz terapii par, rodzin, dzieci i młodzieży. Program 4-letniego Studium Psychoterapii SPCH oddział w Poznaniu ma charakter integratywny w ujęciu chrześcijańskim. Oparty jest m.in. na podejściu psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym, systemowym, z uwzględnieniem terapii skoncentrowanej na emocjach. Uczestnicy będą mogli również zapoznać się z terapią tańcem. Celem Studium jest przygotowanie uczestników do samodzielnego i profesjonalnego prowadzenia psychoterapii oraz do integracji dorobku uznanych szkół psychoterapeutycznych w celu zastosowanie optymalnej strategii terapeutycznej dostosowanej do problemów pacjenta. Psychoterapia integratywna oparta na antropologii i wartościach chrześcijańskich ujmuje człowieka jako osobę, której sfery fizyczna, psychiczna i duchowa oddziałują na siebie i wzajemnie się przenikają.

Ukończone szkolenie spełnia warunki ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty zgodnie z wymogami Polskiej Rady Psychoterapii. Po otrzymaniu dyplomu ukończenia naszego Studium absolwenci mogą ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty SPCh (Regulamin certyfikowania psychoterapeutów SPCh oraz Zasady weryfikowania certyfikatu psychoterapeuty do pobrania na stronie: www.spch.pl, w zakładce: studium psychoterapii - dokumenty do pobrania). Otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty SPCh pozwala ubiegać się o Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP) w Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii (European Association of Psychotherapy - EAP).

Studium Psychoterapii SPCh oddział w Poznaniu zaprasza absolwentów studiów magisterskich z zakresu: psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pielęgniarstwa, medycyny oraz innych nauk humanistycznych.

Program Studium spełnia standardy Polskiej Rady Psychoterapii zarówno w zakresie treści programowych, jak i minimów godzinowych. Zajęcia na Studium prowadzą m.in. profesorowie z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy z wieloletnią praktyką.

Studium trwa 4 lata i obejmuje 1466 godzin, w tym 921 godzin w ramach Studium Psychoterapii (606 godzin teoria i praktyka, 200 godzin treningi, 115 godzin grupa Balinta i superwizja grupowa) oraz 545 godzin do zrealizowania we własnym zakresie*. Każdego roku przewiduje się min. 9 zjazdów. Zajęcia odbywają się zwykle raz w miesiącu, w piątek (godz. 15.00-20.00, w zjazdy treningowe godz. 9.00-20.00)) i sobotę (godz. 9.00-20.00). Pierwszy rok rozpocznie się treningiem interpersonalnym, dodatkowo w programie Studium na I i III roku są przewidziane wyjazdowe (5-dniowe) zjazdy treningowe. 

*Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia Studium jest odbycie we własnym zakresie:

 • 50 godzin psychoterapii własnej indywidualnej u psychoterapeuty certyfikowanego (do końca II roku – minimum 25 godzin)
 • 35 godzin superwizji indywidualnej po II roku szkolenia
 • 100 godzin prowadzenia psychoterapii
 • 360 godzin stażu klinicznego.

Koszt Studium obejmuje zajęcia teoretyczno-praktyczne wraz z treningami i wynosi:

 • dla członków SPCH (z opłaconymi na bieżąco składkami) 5500 zł za rok,
 • dla pozostałych osób 6000 zł za rok.

Miejsce:

Zajęcia odbywają się w OPP SPCH oddział w Poznaniu, ul. Konarskiego 6/2

Terminy zjazdów w 2020/2021 – I rok

2020: 2-3 X (trening interpersonalny – trening otwarcia), 6-7 XI, 4-5 XII

2021: 8-9 I, 5-6 II, 5-6 III, 9-10 IV, 7-8 V, 11-12 VI, 21-25 VI albo 28 VI - 02 VII (wyjazdowy trening interpersonalny – ostateczny termin zostanie podany później)

Kierownik Studium – dr Teresa Świrydowicz

Kontakt:

Telefon: 61 877 42 11

adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Przebieg rekrutacji:

 • Termin przesyłania zgłoszeń ze względu na zawirowania z pandemią koronawirusazostaje przedłużony do 31.08.2020 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Studium Psychoterapii SPCH oddział w Poznaniu prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go wraz ze skanem dyplomu ukończenia studiów wyższych drogą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pocztą na adres Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich oddział w Poznaniu, ul. Konarskiego 6/4, 61-114 Poznań.

Liczba miejsc jest ograniczona – max. 20 osób. Pierwszeństwo mają osoby posiadające min. 2 lata stażu pracy po ukończeniu studiów.

 • Rozmowa kwalifikacyjna – koszt 100 zł.

Osoby, których zgłoszenia zostaną pozytywnie zweryfikowane, będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w drugim tygodniu września

 • Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 18.09.2020 r.

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia

Program ramowy Studium Psychoterapii SPCH oddział w Poznaniu

Regulamin Studium

Doradztwo zawodowe i edukacyjne – dla młodzieży

Doradztwo zawodowe i edukacyjne skierowane jest do uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej, szkoły średniej oraz studentów. W trakcie spotkań wspieram młodych ludzi w podjęciu trafnej decyzji dotyczącej wyboru szkoły, profilu klasy i kierunku studiów w oparciu o ich potencjał osobowo-zawodowy, talenty i zainteresowania.

Wspieram również studentów w wyborze kierunku studiów II stopnia, studiów podyplomowych i przyszłej ścieżki kariery. Diagnoza oparta jest na badaniu MBTI® stosowanym powszechnie w edukacji amerykańskiej. Klient otrzymuje Raport z badania.

Wyniki i wnioski omawiam z rodzicami.

 

Magdalena Urbanowicz

Doradca zawodowy i edukacyjny, coach kariery, trener rozwoju kompetencji osobistych, tutor edukacyjny, certyfikowany praktyk metody MBTI® i MMTIC®

Z wykształcenia filolog – pedagog. Ukończyłam Doradztwo Zawodowe i Personalne (UAM) w 2007 r., szkoliłam się w Anglii (Oxford Psychological Press), Danii ( Copenhagen Leadership Center), Irlandii (Career Decisions Ireland). Jestem trenerem narzędzia diagnozującego talenty i osobowość dziecka MMTIC® oraz MBTI®. Ukończyłam Szkołę Trenerów oraz Szkołę Coachów Grupy SET, Coaching grupowy i zespołowy w Pracowni Coachingu NOVO oraz Szkołę Tutorów w Collegium Wratislaviense.

Współpracuję ze Stowarzyszeniem Strefa Rodziny- prowadząc warsztaty i wykłady dla rodziców – projekt Akademia Rodzica. Pracowałam w projektach edukacyjnych dla Miasta Poznania, Fundacji Rozwoju Talentów, DGA, KOWEZIU, ORE, WYG Int. – prowadząc diagnozę osobowo – zawodową uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Prowadzę seminaria dla studentów WSPiA oraz Uniwersytetu Medycznego.

w SPCH prowadzę

Doradztwo zawodowe, doradztwo edukacyjne – diagnoza potencjału i talentów dzieci, coaching kariery, trening rozwoju kompetencji osobistych dla rodziców, warsztaty

Tel. 501 594 954

UWAGA

Drodzy Pacjenci! Informujemy, że z dniem 5 maja 2020r wznawiamy wizyty stacjonarne w naszym Ośrodku.
Na spotkanie umawiamy się dzwoniąc na numer 61 877 42 11 lub 501 287 224.
W trosce o nasze wspólne dobro jesteśmy zobowiązani do przestrzegania ścisłych zasad higieny.
Informujemy, że:
 • każdorazowo po sesji w gabinecie dezynfekujemy blaty, oparcia, wietrzymy, myjemy ręce
 • codziennie dezynfekujemy klamki, włączniki oraz toaletę
 • podczas sesji zachowujemy bezpieczną odległość 1,5 - 2m
 • czasowo wyłączamy z użytku poczekalnię i strefę " kuchni" - za wszelkie niedogodności przepraszamy
PROSIMY O MYCIE RĄK PRZED I PO SESJI ORAZ STOSOWANIE SIĘ DO OGÓLNYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA OKREŚLONYCH PRZEZ WŁADZE
 
Jednocześnie informujemy, że z różnych względów:
 - Helena Glazer: 604 489 308
 - Marek Miotk: tel. 608028775
nadal przyjmują pacjentów tylko online
 
Dziękujemy za zrozumienie
Zespół Ośrodka