Aktualnie w ramach terapii uzależnień mamy dla Was propozycję grupy terapeutycznej:

Grupa „Ja i rodzina” (grupa DDA)