Terapia tańcem

 

Terapia tańcem skierowana jest do szerokiej grupy osób poszukujących wsparcia i pomocy na płaszczyźnie egzystencjalnej.

Zaproszony jest każdy, kto doświadcza trudności i napięć zarówno w psychicznym, cielesnym, jak i duchowym wymiarze. Kryzys, zespół wypalenia zawodowego, stres, samotność, bezradność i cierpienie jest jednym z wielu wątków podejmowanych na terapii indywidualnej  grupowej i w parach. Metoda tej pracy opiera się również na wartościach,w których wybrzmiewa moc słowa, tańca, ciszy i skupienia, a wszystko w  połączoniu ze świadomym i zdrowym podejściem do własnego ciała. Połączenie i zadbanie o sferę zarówno psychiczną, cielesną jak i duchową jest tym, co stanowi o istocie każdego spotkania. Terapia tańcem i ruchem jest wspaniałym  narzędziem na drodze ku uzdrowieniu i stanowić może formę terapii profilaktycznej i uzupełniającej.

 

Program obejmuje:

 • relację terapeutyczną opartą na rozmowie
 • pracę nad świadomością ciała, ducha i umysłu, w skład których wchodzą między innymi ćwiczenia rozluźniające, wzmacniające postawę ciała, koordynację ruchu i stanowiącą ogólną profilaktykę zdrowotną w tym zakresie.
 • zastosowanie różnorodnych elementów technik tańca
 • metody relaksacji czynej i biernej połączonej z masażem
 • elementy pracy artterapeutycznej z wykorzystaniem np. rysunku i innych środków pomocnych pozwalających na odkrywanie własnego potencjału i kreatywności
 • wykorzystanie różnorodnych gatunków muzyki jako środka wspierającego proces terapeutyczny
 • zastosowanie literatury wykorzystywanej w procesie pracy medytacyjnej i zadaniowej
 • tańce w kręgu
 • elementy improwizacji w poruszaniu się zgodnym z osobistym potencjałem ruchowym, emocjonalnym i duchowym człowieka

Warunki pracy:

 • terapia w grupie max.6 osobowej w atmosferze ciepła, dyskrecji i bezpieczeństwa jakie stwarza Ośrodek Pomocy Psychologicznej SPCH w Poznaniu.
 • ośrodek SPCH zapewnia przestrzeń dla terapii grupowej, indywidualnej oraz w parach, gdzie w przyjaznych warunkach, można podjąć konwersację z terapeutą oraz działania eksplorujące przestrzeń terapeutyczną.

         (sala wyposażona jest w wykładzine)

 

Organizacja spotkań:

 • Dla grupy zamkniętej – 6 spotkań /2h, planowanych w dniach 4.10, 11.10, 18.10, 25.10, 1.11, 8.11.2019 roku.

każdorazowo  w piątki od 18.30 – 20.30 

(Grupa terapeutyczna ma możliwość kontynuacji terapii po odbytym cyklu) 

Koszt całości: 420 złotych (70 złotych za sesje)

(płatność jednorazowo albo w dwóch ratach na konto SPCH)

 

 • Do grupy otwartej – max. 6 osobowej - dołączyć może każdy zainteresowany po uprzednim zarejestrowaniu się - telefonicznym bądź emailowym – oraz dokonaniu wpłaty na konto Ośrodka SPCH

Koszt jednej sesji: 70 złotych

 

 • Dla osób indywidualnych - po wcześniejszej rejestracji telefonicznej, bądź emailowej w Ośrodku Pomocy Psychologicznej SPCH w Poznaniu, bądź na adres terapeuty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Terapia indywidualna możliwa jest w:

 poniedziałki między 8.00 – 10.00

 środy 10.15 – 12.15

 piątki – 17.00 -18.00

oraz w inne terminy ustalane indywidualnie w Sekretariacie

Koszt całości: 420 złotych ( 70 złotych za sesje)

(płatność jednorazowo albo w dwóch ratach na konto SPCH)

 

 • Do grupy otwartej – max. 6 osobowej - dołączyć może każdy zainteresowany po uprzednim zarejestrowaniu się - telefonicznym bądź emailowym – oraz dokonaniu wpłaty na konto Ośrodka SPCH

Koszt jednej sesji: 70 złotych

 

 • Dla osób indywidualnych - po wcześniejszej rejestracji telefonicznej, bądź emailowej w Ośrodku Pomocy Psychologicznej SPCH w Poznaniu, bądź na adres terapeuty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Terapia indywidualna możliwa jest w:

poniedziałki między 8.00 – 10.00

środy 10.15 – 12.15

piątki – 17.00 -18.00

oraz w inne terminy ustalane indywidualnie w Sekretariacie SPCH.

Koszt sesji:

60 min/ 100 zł

90 min/ 140 zł

120 min/ 170 zł

 

Terapia w parach

Koszt sesji:

60 min/120 zł

90 min/ 160 zł

120 min/ 200 zł

 

Choreografia z okazjii ślubów i innych uroczystości

Koszt jednego spotkania w cenie 200zł/ 90 min

 

W celu uzyskania pozostałych informacji, zapraszam na stronę

www.pobiegnijmyrazem.pl

Warunki uczestnictwa:

Dla grup - zamkniętej, otwartej - oraz dla osób indywidualnych i w parach.

 • grupa przeznaczona jest dla osób pełnoletnich
 • o zakwalifikowaniu się do grupy decyduje kolejność zgłoszeń i opłaty uiszczane przed odbytymi sesjami grupowymi na konto Ośrodka Pomocy Psychologicznej SPCH.

 Opłaty za sesje indywidualne  dokonuje się gotówką po odbytej sesji

 • w sytuacji nie przybycia na sesje, uczestnik grupy nie otrzymuje zwrotu pieniędzy.
 • uczestnik terapii indywidualnej lub w parach, zobowiązany jest do powiadomienia o zmianie terminu lub odwołania go, najpóźniej 24 godziny przed terminem. W innej sytuacji zobowiązany jest do zapłaty za nieodbytą sesj

 

 • numer konta, na które można wnosić opłaty:

PKO BP I Oddział Poznań 73 1020 4027 0000 1302 0387 6059