GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA SEKSOHOLIKÓW

Grupa adresowana jest do osób uzależnionych, świadomych swojego uzależnienia, będących uczestnikami grupy Anonimowych Seksoholików lub korzystających z terapii indywidualnej, doświadczających w życiu osobistym, zawodowym, społecznym różnych trudności, które są między innymi konsekwencją uzależnienia.

Program będzie obejmował między innymi pracę nad:

Sposób pracy:

Osoby prowadzące:Jerzy Gościniak oraz Teresa Świrydowicz

Organizacja spotkań:

Terminy spotkań: środy – godz. 18.00 – 21.00. Pierwsze spotkanie po zgłoszeniu się dostatecznej liczby osób.

Warunki uczestnictwa:

Zgłoszenia w sekretariacie Ośrodka Pomocy Psychologicznej SPCh: telefon: 61 877 42 11 w godzinach 10.00 - 12.00 oraz 16.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku albo osobiście w sekretariacie Ośrodka.