GRUPA EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNA DLA OSÓB ZMAGAJĄCYCH SIĘ Z PROBLEMEM PORNOGRAFII INTERNETOWEJ

Grupa adresowana jest do osób, które nie potrafią sobie poradzić z zaprzestaniem korzystania z pornografii internetowej i które doświadczają związanych z tymi zachowaniami trudności w życiu osobistym oraz społecznym.

Program będzie obejmował pracę nad:

Sposób pracy:

Osoby prowadzące:Jerzy Gościniak oraz Teresa Świrydowicz

Organizacja spotkań:

Terminy spotkań: środy – godz. 18.00 – 20.30, piątki godz. 19.15 – 21.45. Pierwsze spotkanie: po zgłoszeniu się dostatecznej liczby osób.

Warunki uczestnictwa:

Zgłoszenia w sekretariacie Ośrodka Pomocy Psychologicznej SPCh: telefon: 61 877 42 11 w godzinach 10.00 - 12.00 oraz 16.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku albo osobiście w sekretariacie Ośrodka.

Termin konsultacji – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym .