PSYCHOTERAPIA

 

Indywidualna

W psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim respektujemy wolność i godność osoby oraz, świadomie i adekwatne do konkretnego problemu pacjenta, korzystamy z dorobku różnych szkół psychoterapeutycznych, który nie jest sprzeczny z chrześcijańską wizją człowieka. Integracja dotyczy poziomów funkcjonowania człowieka: emocjonalnego, poznawczego, wolitywnego, behawioralnego, biologicznego i duchowego.

Zakłada także znaczenie wewnętrznej integracji psychoterapeuty dla efektywności terapii. Zatem integratywność rozumiana jest przez nas w trzech kontekstach:

  1. Zintegrowana koncepcja osoby jako jedności w rozumieniu antropologii chrześcijańskiej.
  2. Zintegrowany sposób korzystania z dorobku różnych szkół psychoterapii, dostosowany do problemu pacjenta i etapu terapii.
  3. Znaczenie integracji wewnętrznej psychoterapeuty dla efektywności terapii.

Psychoterapia to zazwyczaj długotrwały proces towarzyszenia osobie w głębszym zrozumieniu jej aktualnej sytuacji życiowej oraz przepracowaniu trudnych doświadczeń. Psychoterapia prowadzi do zmiany, która dokonuje się w ramach specyficznej relacji terapeutycznej. Klient z pomocą psychoterapeuty określa, jaka zmiana jest dla niego pożądana i w jaki sposób mógłby ją osiągnąć, w ramach tej formy współpracy. Dzięki psychoterapii możliwe jest lepsze zrozumienie swoich zachowań, a co za tym idzie zwiększenie komfortu funkcjonowania.

Par

Prowadzona w naszym Ośrodku terapia par polega na rozmowie, w której uczestniczą osoby będące ze sobą w związku oraz psychoterapeuta. Poruszane są wszelkie tematy, które para uznaje za istotne i o których obie osoby chcą mówić. Zadaniem terapeutów jest pomoc w zdefiniowaniu trudności i obszarów rozwoju relacji, udzielania wsparcia każdej ze stron i relacji jako całości oraz zauważanie potencjału związku do zmiany.

Grupowa

Terapia grupowa polega na leczeniu i pomocy w rozwiązywaniu problemów w grupie osób, które spotyka się systematycznie. Prowadzona jest zazwyczaj przez jednego lub dwóch terapeutów. Ta forma terapii polecana jest szczególnie osobom, które mają problemy w relacjach z innymi, w związkach, a także osobom cierpiącym na nieśmiałość, fobie społeczne, depresje, uzależnienia, zaburzenia osobowości oraz zaburzenia odżywiania, nerwice narządowe i bezsenność. Uczestnictwo w terapii grupowej, dla niektórych osób może powodować mniejszy lęk niż terapia indywidualna, ma to szczególne znaczenie jeśli osoba ma problem z autorytetami. Terapia grupowa umożliwia jej uczestnikom ćwiczenie oraz obserwowanie interakcji społecznych, a dzięki temu jest możliwa zmiana zachowania.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami terapii grupowej

Grupy terapeutyczne

 

Dzieci

W naszym Ośrodku prowadzimy również psychoterapię dzieci. Metody pracy z dzieckiem dostosowane są do jego możliwości, preferencji oraz zgłaszanego problemu. Zazwyczaj jest to rozmowa, wsparcie emocjonalne, obserwacja zachowania, ale również jest to zabawa, czytanie bajek, odgrywanie ról, czy rysowanie. Podczas spotkania psycholog rozeznaje preferencje formy kontaktu dziecka i dostosowuje swoją pracę do jego potrzeb. Zazwyczaj z młodszymi dziećmi współpraca w kontakcie indywidualnym polega głównie na przyjemnej zabawie terapeutycznej i prowadzeniu specjalistycznych obserwacji, u starszych dzieci zwiększa się zakres i znaczenie rozmowy. Psycholog poprzez te formy kontaktu buduje relację zaufania, bezpieczeństwa oraz akceptacji, aby jak najlepiej poznać i zrozumieć uczucia, emocje oraz potrzeby danego dziecka.