Grupa warsztatowo-rozwojowa dla mężczyzn

plakat mężczyzni

Nasze życiowe powodzenie, zawodowe, społeczne, małżeńskie, rodzinne w 10-15% zależy od ilorazu inteligencji (IQ), za resztę odpowiedzialne są inne czynniki. Ważne miejsce wśród nich zajmuje sposób spostrzegania, doświadczania, przeżywania i wyrażania własnych emocji oraz umiejętność zauważenia i rozumienia cudzych emocji.  

Emocje towarzyszą nam od początku życia i pełnią ważną funkcję. Często jednak ich nie dostrzegamy bądź też je bagatelizujemy. Inteligencja Emocjonalna to  umiejętności, które pozwalają nam rozpoznawać, rozumieć i zarządzać swoimi emocjami, a także rozpoznawać, rozumieć i wpływać na emocje innych.

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY NA:
Cykl spotkań warsztatowych prowadzonych w kilkuosobowej grupie, dzięki którym:

✅ dowiesz się czym są emocje i jakie mają znaczenie w życiu
✅określisz czym jest inteligencja emocjonalna oraz jakie kompetencje emocjonalne wchodzą w jej skład,
✅przyjrzysz się jakie są rodzaje emocji oraz jak kształtuje się proces powstawania emocji, poznasz świat emocji – bogactwo, z którego rzadko korzystamy,
✅poznasz metody „zarządzania” emocjami w codziennej komunikacji interpersonalnej,
✅dowiesz się jak wyczuwać punkt widzenia drugiej osoby i odpowiednio reagować w danej sytuacji.


PROGRAM SPOTKAŃ

1. Samoświadomość emocjonalna – mechanizmy powstawania i skutki emocji 🔥☀️🥰
Przyjrzysz się jakie są rodzaje emocji oraz jak kształtuje się proces powstawania emocji. Poznasz świat emocji – bogactwo, z którego rzadko korzystamy. Świadomość swoich uczuć i zdolność do ich rozumienia to warunek sprawnego działania w środowisku zawodowym i prywatnym. Przećwiczysz umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji.

2. Inteligencja emocjonalna i znaczenie emocji w życiu zawodowym 📊 i prywatnym 👫
Dowiesz się czym są emocje i jakie mają znaczenie dla i relacji z ludźmi. Zdefiniujesz również czym jest inteligencja emocjonalna oraz jakie kompetencje emocjonalne wchodzą w jej skład. Określisz jakie korzyści wynikają z rozwiniętej inteligencji emocjonalnej.

3. Samokontrola i empatia – zdolność zarządzania własnymi emocjami i rola emocji w relacjach
Samokontrola to zdolność, dzięki której potrafisz kontrolować emocje i nie wyładowujesz ich na innych. Będziesz mógł przyjrzeć się, w jaki sposób zarządzasz swoimi emocjami w codziennej komunikacji interpersonalnej. Opracujesz własną Mapę Emocji 🌏 i zidentyfikujesz źródła „negatywnych” emocji. Empatia jest umiejętnością odczytywania emocji drugiej osoby. Inteligencja emocjonalna pomaga lepiej rozpoznać i zrozumieć potrzeby i postawy tych, z którymi się komunikujesz. Dzięki temu potrafisz odpowiednio zareagować i odpowiedzieć na oczekiwania innych osób.

✅Terminy spotkań 3x3h:
wtorki, 4.06, 11.06, 18.06
godzina 18.00-21.00

➡️ Koszt – 250 PLN

➡️Prowadzenie – dr Jerzy Gościniak, psycholog, psychoterapeuta, ukończył Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”

➡️ZAPISY:
STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH ODDZIAŁ W POZNANIU
61-114 Poznań ul. S. Konarskiego 6/4
tel.: 61-877-42-11
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

➡️Proszę uzyskać potwierdzenie telefoniczne lub mailowe o wolnym miejscu a następnie przesłać mailowo potwierdzenie zapłaty.
"imię i nazwisko GRUPA DLA MĘŻCZYZN"
PKO BP I Oddział Poznań 73 1020 4027 0000 1302 0387 6059