Grupa „Ja i rodzina” (grupa DDA)


Grupa terapeutyczna dla osób dorosłych, które podejrzewają że na ich obecne życie ma wpływ dzieciństwo spędzone w rodzinie z problemem uzależnienia/nadużywania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.


Jeśli uważasz, że na twoje dorosłe życie, a szczególnie relacje z innymi ludźmi, nadal wpływa używanie alkoholu (bądź innych substancji) przez któreś z twoich rodziców w twoim dzieciństwie, to grupa DDA jest dla Ciebie.
Jeśli tak nie uważasz, ale wielokrotnie cierpiałaś/cierpiałeś jako dziecko ponieważ, twój rodzic bądź rodzice nadmiernie spożywali alkohol (bądź inne substancje), to prawdopodobnie ta grupa jest dla ciebie.


Co może dać grupa?
- pomóc w lepszy sposób budować relacje z innymi ludźmi,
- spojrzenie na siebie z innej perspektywy,
- uporządkować przeżycia z dzieciństwa,
- zmniejszyć poczucie osamotnienia w swoich doświadczeniach,
-wsparcie we wprowadzaniu zmian w swoim codziennym funkcjonowaniu,

Opis grupy:
Grupa zamknięta, obejmująca 14 spotkań, odbywających się raz w tygodniu, trwających 2 godziny (dwie sesje po 50 minut przedzielone przerwą).
Spotkania prowadzone przez dwóch stałych terapeutów psychologów: mgr Małgorzata Leśniewska, mgr Tomasz Kilarski


Koszt jednego spotkania grupowego to 100zł za osobę.


Zakwalifikowanie do uczestnictwa w grupie następuje na podstawie spotkania diagnostycznego z terapeutą.


Grupa rozpoczyna swoją działalność w marcu 2018roku, osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem.