GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA SEKSOHOLIKÓW

Grupa adresowana jest do osób uzależnionych, świadomych swojego uzależnienia, będących uczestnikami grupy Anonimowych Seksoholików lub korzystających z terapii indywidualnej, doświadczających w życiu osobistym, zawodowym, społecznym różnych trudności, które są między innymi konsekwencją uzależnienia.

Program będzie obejmował między innymi pracę nad:

 • trudnościami funkcjonowania w relacjach,
 • systemem wartości,
 • radzeniem sobie ze stresem,
 • mocnymi i słabymi stronami,
 • kim jestem, jakim jestem człowiekiem,
 • trudnościami zgłaszanymi przez uczestników.

Sposób pracy:

 • praca w grupie 6 – 8 osobowej
 • bezpieczna, przyjazna atmosfera,
 • zapewniona dyskrecja,
 • praca w oparciu o wiedzę psychologiczną, chrześcijańską wizję człowieka oraz własne doświadczenia uczestników.

Osoby prowadzące:Jerzy Gościniak oraz Teresa Świrydowicz

Organizacja spotkań:

 • 16 spotkań – 3 godziny każde, raz w tygodniu,
 • koszt całości 960 złotych (60 złotych za każde spotkanie),
 • płatność jednorazowo albo w dwóch ratach po 480 złotych,
 • cena obejmuje zajęcia oraz materiały dostarczane w trakcie spotkań,
 • spotkania będą się odbywać w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich przy ul. Konarskiego 6/4 w Poznaniu.

Terminy spotkań: środy – godz. 18.00 – 21.00. Pierwsze spotkanie po zgłoszeniu się dostatecznej liczby osób.

Warunki uczestnictwa:

 • grupa przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, które korzystają z pomocy grupy Anonimowych Seksoholików lub indywidualnej terapii uzależnień,
 • odbycie wstępnej konsultacji z jedną z osób prowadzących zajęcia (termin konsultacji – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym),
 • o zakwalifikowaniu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia w sekretariacie Ośrodka Pomocy Psychologicznej SPCh: telefon: 61 877 42 11 w godzinach 10.00 - 12.00 oraz 16.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku albo osobiście w sekretariacie Ośrodka.