GRUPA EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNA DLA OSÓB ZMAGAJĄCYCH SIĘ Z PROBLEMEM PORNOGRAFII INTERNETOWEJ

Grupa adresowana jest do osób, które nie potrafią sobie poradzić z zaprzestaniem korzystania z pornografii internetowej i które doświadczają związanych z tymi zachowaniami trudności w życiu osobistym oraz społecznym.

Program będzie obejmował pracę nad:

 • uznaniem własnego uzależnienia,
 • rozpoznaniem przyczyn sięgania do pornografii internetowej,
 • rozpoznaniem roli jaką pełnią te zachowania w sposobie mojego funkcjonowania,
 • poznaniem i pracę nad mechanizmami uzależnienia,
 • utrzymywaniem abstynencji od internetowej pornografii,
 • uczeniem się umiejętności potrzebnych do ograniczania zachowań seksualnych.

Sposób pracy:

 • praca w grupie 8 – 10 osobowej,
 • bezpieczna, przyjazna atmosfera,
 • gwarancja dyskrecji,
 • praca w oparciu o wiedzę psychologiczną, chrześcijańską wizję człowieka oraz własne doświadczenia uczestników.

Osoby prowadzące:Jerzy Gościniak oraz Teresa Świrydowicz

Organizacja spotkań:

 • 10 spotkań – 2,5 godziny każde, dwa spotkania w tygodniu,
 • koszt całości: 800 złotych (80 złotych za każde spotkanie),
 • płatność: jednorazowo albo w dwóch ratach po 400 złoty,
 • cena obejmuje zajęcia oraz materiały dostarczane w trakcie spotkań,
 • spotkania odbywają się w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich przy ul. Konarskiego 6/4 w Poznaniu.

Terminy spotkań: środy – godz. 18.00 – 20.30, piątki godz. 19.15 – 21.45. Pierwsze spotkanie: po zgłoszeniu się dostatecznej liczby osób.

Warunki uczestnictwa:

 • grupa przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, które do tej pory nie korzystały z żadnej pomocy psychoterapeutycznej, dla osób korzystających z psychoterapii indywidualnej oraz dla osób rozpoczynających realizację programu 12 Kroków w grupie Anonimowych Seksoholików,
 • odbycie wstępnej konsultacji z jedną z osób prowadzących zajęcia,
 • o zakwalifikowaniu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia w sekretariacie Ośrodka Pomocy Psychologicznej SPCh: telefon: 61 877 42 11 w godzinach 10.00 - 12.00 oraz 16.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku albo osobiście w sekretariacie Ośrodka.

Termin konsultacji – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym .