GRUPA EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNA DLA OSÓB DEPRESYJNYCH

Grupa adresowana jest do osób zmagających się z depresją, obniżonym nastrojem, utratą poczucia sensu życia i własnej wartości.

Program będzie obejmował między innymi:

 • poszerzenie wiedzy dotyczącej depresji, jej rodzajów oraz przyczyn,
 • dzielenie się własnymi doświadczeniami uczestników grupy,
 • pracę nad wzmocnieniem siebie,
 • pracę nad efektywnymi sposobami radzenia sobie, z tym, co w życiu trudne.

Sposób pracy:

 • liczebność grupy 10-12 osób,
 • metoda warsztatowa – poszerzanie wiedzy, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie,
 • bezpieczna, przyjazna atmosfera,
 • praca prowadzona w oparciu o wiedzę psychologiczną oraz chrześcijańską wizję człowieka.

Osoby prowadzące:Teresa Świrydowicz, Małgorzata Wąsik – Sibrecht

Organizacja spotkań:

 • 12 spotkań – 1,5 godziny każde – spotkania raz w tygodniu,
 • koszt całości – 720 złotych – 60 złotych za spotkanie,
 • płatność jednorazowo albo w dwóch ratach po 360 złotych,
 • cena obejmuje zajęcia oraz wszystkie materiały dostarczane w trakcie warsztatów,
 • miejsce spotkań: Ośrodek Pomocy Psychologicznej Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich przy ul. Konarskiego 6/4 w Poznaniu,

Termin spotkań: piątki, godz. 17.00 – 18.30, początek – gdy zbierze się co najmniej 10 osób.

Warunki uczestnictwa:

 • grupa przeznaczona jest dla osób pełnoletnich,
 • odbycie konsultacji z jedną z osób prowadzących oraz z lekarzem psychiatrą (konsultacje dodatkowo płatne) – termin konsultacji psychologicznej – po uzgodnieniu telefonicznym,
 • zgłoszenia telefonicznie albo osobiście w sekretariacie Ośrodka
 • osoby uczestniczące w psychoterapii indywidualnej lub w trakcie leczenia psychiatrycznego proszone są o skonsultowanie ewentualnego uczestnictwa ze swoim psychoterapeutą/ psychiatrą.

Telefon do sekretariatu Ośrodka Pomocy Psychologicznej SPCh – 61 877 42 11 w godzinach 10.00 - 12.00 oraz 16.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku.