Grupa dla osób z doświadczeniem różnorakich traum

Rozpoczynamy nabór do grupy terapeutycznej dla osób z doświadczeniem różnorakich traum - zaniedbania (emocjonalnego, psychicznego, fizycznego), przemocy (słownej, seksualnej, fizycznej) i/lub strat prokreacyjnych.