Doradztwo zawodowe i edukacyjne – dla młodzieży

Doradztwo zawodowe i edukacyjne skierowane jest do uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej, szkoły średniej oraz studentów. W trakcie spotkań wspieram młodych ludzi w podjęciu trafnej decyzji dotyczącej wyboru szkoły, profilu klasy i kierunku studiów w oparciu o ich potencjał osobowo-zawodowy, talenty i zainteresowania.

Wspieram również studentów w wyborze kierunku studiów II stopnia, studiów podyplomowych i przyszłej ścieżki kariery. Diagnoza oparta jest na badaniu MBTI® stosowanym powszechnie w edukacji amerykańskiej. Klient otrzymuje Raport z badania.

Wyniki i wnioski omawiam z rodzicami.

 

Magdalena Urbanowicz

Doradca zawodowy i edukacyjny, coach kariery, trener rozwoju kompetencji osobistych, tutor edukacyjny, certyfikowany praktyk metody MBTI® i MMTIC®

Z wykształcenia filolog – pedagog. Ukończyłam Doradztwo Zawodowe i Personalne (UAM) w 2007 r., szkoliłam się w Anglii (Oxford Psychological Press), Danii ( Copenhagen Leadership Center), Irlandii (Career Decisions Ireland). Jestem trenerem narzędzia diagnozującego talenty i osobowość dziecka MMTIC® oraz MBTI®. Ukończyłam Szkołę Trenerów oraz Szkołę Coachów Grupy SET, Coaching grupowy i zespołowy w Pracowni Coachingu NOVO oraz Szkołę Tutorów w Collegium Wratislaviense.

Współpracuję ze Stowarzyszeniem Strefa Rodziny- prowadząc warsztaty i wykłady dla rodziców – projekt Akademia Rodzica. Pracowałam w projektach edukacyjnych dla Miasta Poznania, Fundacji Rozwoju Talentów, DGA, KOWEZIU, ORE, WYG Int. – prowadząc diagnozę osobowo – zawodową uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Prowadzę seminaria dla studentów WSPiA oraz Uniwersytetu Medycznego.

w SPCH prowadzę

Doradztwo zawodowe, doradztwo edukacyjne – diagnoza potencjału i talentów dzieci, coaching kariery, trening rozwoju kompetencji osobistych dla rodziców, warsztaty

Tel. 501 594 954