DORADZTWO ZAWODOWE I COACHING

Coaching to proces, którego głównym celem jest wzmocnienie Klienta oraz wspieranie Go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany (w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby).

Oferujemy coaching dla Dorosłych : Poznaj siebie i rób to do czego jesteś stworzony! Pomagamy dorosłym w odkrywaniu ich powołania w życiu zawodowym i prywatnym, w wyborze zawodu, powrocie na rynek pracy, wyborze dalszej ścieżki kształcenia – studia podyplomowe itd. Wspieramy w przezwyciężaniu skutków wypalenia zawodowego (work &life balance), w procesie definiowania celów oraz podejmowania decyzji. Zachęcamy do podejmowania intencjonalnej zmiany

Coaching dla Uczniów/Studentów: Poznaj silne strony swojego dziecka i rozwijaj je!  Pomagamy dzieciom odkrywać ich talenty, wrodzony potencjał i uzdolnienia, diagnozując ich osobowość oraz styl nauki. Wiedza, którą zdobywają pomaga im zobaczyć swoją wyjątkowość, uwierzyć w swoje możliwości – po to, aby wraz z rodzicami podjąć decyzje, które ze swoich zainteresowań rozwijać, aby rozwinąć swój wrodzony potencjał. Wspieramy uczniów w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru profilu klasy i kierunku studiów.