Grupa „Ja i rodzina” (grupa DDA)


Grupa terapeutyczna dla osób dorosłych, które podejrzewają że na ich obecne życie ma wpływ dzieciństwo spędzone w rodzinie z problemem uzależnienia/nadużywania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.
Jeśli uważasz, że na twoje dorosłe życie, a szczególnie relacje z innymi ludźmi, nadal wpływa używanie alkoholu (bądź innych substancji) przez któreś z twoich rodziców w twoim dzieciństwie, to grupa DDA jest dla Ciebie.
Jeśli tak nie uważasz, ale wielokrotnie cierpiałaś/cierpiałeś jako dziecko ponieważ, twój rodzic bądź rodzice nadmiernie spożywali alkohol (bądź inne substancje), to prawdopodobnie ta grupa jest dla ciebie.


Co może dać grupa?
- pomóc w lepszy sposób budować relacje z innymi ludźmi,
- spojrzenie na siebie z innej perspektywy,
- uporządkować przeżycia z dzieciństwa,
- zmniejszyć poczucie osamotnienia w swoich doświadczeniach,
-wsparcie we wprowadzaniu zmian w swoim codziennym funkcjonowaniu,

Opis grupy:
Grupa zamknięta, obejmująca 14 spotkań, odbywających się raz w tygodniu, trwających 2 godziny (dwie sesje po 50 minut przedzielone przerwą).
Spotkania prowadzone przez dwóch stałych terapeutów psychologów: mgr Małgorzata Leśniewska, mgr Tomasz Kilarski


Koszt jednego spotkania grupowego to 100zł za osobę.


Zakwalifikowanie do uczestnictwa w grupie następuje na podstawie spotkania diagnostycznego z terapeutą.


Grupa rozpoczyna swoją działalność w marcu 2018roku, osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem.

GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA SEKSOHOLIKÓW

Grupa adresowana jest do osób uzależnionych, świadomych swojego uzależnienia, będących uczestnikami grupy Anonimowych Seksoholików lub korzystających z terapii indywidualnej, doświadczających w życiu osobistym, zawodowym, społecznym różnych trudności, które są między innymi konsekwencją uzależnienia.

Program będzie obejmował między innymi pracę nad:

 • trudnościami funkcjonowania w relacjach,
 • systemem wartości,
 • radzeniem sobie ze stresem,
 • mocnymi i słabymi stronami,
 • kim jestem, jakim jestem człowiekiem,
 • trudnościami zgłaszanymi przez uczestników.

Sposób pracy:

 • praca w grupie 6 – 8 osobowej
 • bezpieczna, przyjazna atmosfera,
 • zapewniona dyskrecja,
 • praca w oparciu o wiedzę psychologiczną, chrześcijańską wizję człowieka oraz własne doświadczenia uczestników.

Osoby prowadzące:
Jerzy Gościniak oraz Teresa Świrydowicz

Organizacja spotkań:

 • 16 spotkań – 3 godziny każde, raz w tygodniu,
 • koszt całości 960 złotych (60 złotych za każde spotkanie),
 • płatność jednorazowo albo w dwóch ratach po 480 złotych,
 • cena obejmuje zajęcia oraz materiały dostarczane w trakcie spotkań,
 • spotkania będą się odbywać w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich przy ul. Konarskiego 6/4 w Poznaniu.

Terminy spotkań: środy – godz. 18.00 – 21.00.
Pierwsze spotkanie po zgłoszeniu się dostatecznej liczby osób.

Warunki uczestnictwa:

 • grupa przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, które korzystają z pomocy grupy Anonimowych Seksoholików lub indywidualnej terapii uzależnień,
 • odbycie wstępnej konsultacji z jedną z osób prowadzących zajęcia (termin konsultacji – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym),
 • o zakwalifikowaniu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia w sekretariacie Ośrodka Pomocy Psychologicznej SPCh:
telefon: 61 877 42 11 w godzinach 10.00 - 12.00 oraz 16.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku albo osobiście w sekretariacie Ośrodka.

GRUPA EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNA DLA OSÓB ZMAGAJĄCYCH SIĘ Z PROBLEMEM PORNOGRAFII INTERNETOWEJ

Grupa adresowana jest do osób, które nie potrafią sobie poradzić z zaprzestaniem korzystania z pornografii internetowej i które doświadczają związanych z tymi zachowaniami trudności w życiu osobistym oraz społecznym.

Program będzie obejmował pracę nad:

 • uznaniem własnego uzależnienia,
 • rozpoznaniem przyczyn sięgania do pornografii internetowej,
 • rozpoznaniem roli jaką pełnią te zachowania w sposobie mojego funkcjonowania,
 • poznaniem i pracę nad mechanizmami uzależnienia,
 • utrzymywaniem abstynencji od internetowej pornografii,
 • uczeniem się umiejętności potrzebnych do ograniczania zachowań seksualnych.

Sposób pracy:

 • praca w grupie 8 – 10 osobowej,
 • bezpieczna, przyjazna atmosfera,
 • gwarancja dyskrecji,
 • praca w oparciu o wiedzę psychologiczną, chrześcijańską wizję człowieka oraz własne doświadczenia uczestników.

Osoby prowadzące:
Jerzy Gościniak oraz Teresa Świrydowicz

Organizacja spotkań:

 • 10 spotkań – 2,5 godziny każde, dwa spotkania w tygodniu,
 • koszt całości: 800 złotych (80 złotych za każde spotkanie),
 • płatność: jednorazowo albo w dwóch ratach po 400 złoty,
 • cena obejmuje zajęcia oraz materiały dostarczane w trakcie spotkań,
 • spotkania odbywają się w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich przy ul. Konarskiego 6/4 w Poznaniu.

Terminy spotkań: środy – godz. 18.00 – 20.30, piątki godz. 19.15 – 21.45.
Pierwsze spotkanie: po zgłoszeniu się dostatecznej liczby osób.

Warunki uczestnictwa:

 • grupa przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, które do tej pory nie korzystały z żadnej pomocy psychoterapeutycznej, dla osób korzystających z psychoterapii indywidualnej oraz dla osób rozpoczynających realizację programu 12 Kroków w grupie Anonimowych Seksoholików,
 • odbycie wstępnej konsultacji z jedną z osób prowadzących zajęcia,
 • o zakwalifikowaniu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia w sekretariacie Ośrodka Pomocy Psychologicznej SPCh:
telefon: 61 877 42 11 w godzinach 10.00 - 12.00 oraz 16.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku albo osobiście w sekretariacie Ośrodka.

Termin konsultacji – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym .