poradzenie2PORADZENIE

Grupa psychoterapeutyczna  krótkoterminowa

Ta grupa jest dla Ciebie jeśli:

- czułeś lub nadal czujesz się niekochany, niedoceniany, zaniedbywany, niesłyszany,

- zmagasz się z poczuciem bycia gorszym lub ocenianym i /lub krytykowanym,

- wymagasz od siebie zbyt wiele lub nie osiągasz zamierzonych celów,

- odczuwasz stale lęk lub napięcie emocjonalne,

- obawiasz się, że doświadczenia z domu rodzinnego wpływają negatywnie na twoje obecne funkcjonowanie i relacje z innymi ludźmi,

- byłeś dzieckiem zaniedbujących lub nadopiekuńczych rodziców (któryś z rodziców był nadmiernie kontrolujący, z dużymi wymaganiami, uzależniony, na emigracji, bardzo zapracowanych, przewlekle  chory),

- podejrzewasz, że sformułowania DDA lub DDD dotyczą właśnie Ciebie,

Grupa warsztatowo-rozwojowa dla mężczyzn

plakat mężczyzni

Nasze życiowe powodzenie, zawodowe, społeczne, małżeńskie, rodzinne w 10-15% zależy od ilorazu inteligencji (IQ), za resztę odpowiedzialne są inne czynniki. Ważne miejsce wśród nich zajmuje sposób spostrzegania, doświadczania, przeżywania i wyrażania własnych emocji oraz umiejętność zauważenia i rozumienia cudzych emocji.  

Emocje towarzyszą nam od początku życia i pełnią ważną funkcję. Często jednak ich nie dostrzegamy bądź też je bagatelizujemy. Inteligencja Emocjonalna to  umiejętności, które pozwalają nam rozpoznawać, rozumieć i zarządzać swoimi emocjami, a także rozpoznawać, rozumieć i wpływać na emocje innych.

równoważniaRÓWNOWAŻNIA

Grupa psychoterapeutyczno-rozwojowa dla kobiet

 

Ta grupa jest dla Ciebie jeśli:

- jesteś kobietą

- doświadczasz obniżonego nastroju, smutku, bezradności czy rozczarowania

- masz trudności w radzeniu sobie z napięciem, lękiem, złością

- zmagasz się z kłopotami w relacjach z mężczyznami/narzeczonym/mężem

- próbowałaś zmienić swoją sytuację, a pomimo dużego wysiłku i starań, nie przyniosło to oczekiwanych zmian i poprawy

- jesteś zmęczona tą sytuacją i nie widzisz rozwiązania…