Letnia Szkoła Psychoterapii Integratywnej

Oddział Poznański Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich zaprasza na LETNIĄ SZKOŁĘ PSYCHOTERAPII INTEGRATYWNEJ W PODEJŚCIU CHRZEŚCIJAŃSKIM

 • Terminy szkolenia:

  zjazd I: 15-17.06.2018, zjazd II: 29.06.-1.07.2018, zjazd III. 31.08-2.09.2018.

 • Planowane godziny zajęć:

  piątek 11.00-18.45; sobota 9.00-18.30; niedziela 9.00-14.15.

 • Liczba godzin:

  75 - trzy zjazdy (piątek-niedziela) po 25 godzin.

 • Osoby prowadzące szkolenie:

  Anna Ostaszewska, ks. dr hab. Romuald Jaworski, prof. UKSW

Program szkoleniaAnna Ostaszewska (zjazd I)

1. Integratywny model psychoterapii w podejściu chrześcijańskim: integracja sfery emocjonalnej, poznawczej, wolitywnej, behawioralnej i duchowej. Definicje psychoterapii integratywnej międzynarodowych profesjonalnych stowarzyszeń. 2. Podstawy antropologiczne: model osoby. Model integracji w psychoterapii. Model genezy zaburzeń psychicznych i pracy nad zmianą. 3. Podobieństwa i różnice w stosunku do innych szkół psychoterapii. 4. Techniki wzmacniania osoby. Rola samoświadomości psychoterapeuty. – warsztat. 5. Techniki pracy psychoterapeutycznej. Praca z nieuświadomionym skryptem życiowym: doświadczenia, emocje, przekonania, zachowania – warsztat.

Ks. Romuald Jaworski (zjazd II)

1. Założenia i zasady psychologii chrześcijańskiej. 2. Tożsamość psychologa i psychoterapeuty chrześcijańskiego. 3. Doświadczenia religijne i ich znaczenie dla życia psychospołecznego (asceza, modlitwa, nawrócenie). 4. Rozwój religijny i kryteria dojrzałości religijnej. 5. Kryteria zdrowej i chorej religijności (norma i patologia). 6. Kryzysy religijne, strategie pomocy – warsztat. 7. Techniki biblijne. Bibliodrama – warsztat. 8. Wykorzystywanie zasobów religijnych w psychoterapii – warsztat.

Anna Ostaszewska (zjazd III)

1 Aspekty duchowe w psychoterapii. Wyniki badań naukowych dot. efektywności integrowania duchowości lub religijności w psychoterapii. Zasady integrowania wymiaru duchowego w psychoterapii. 2 Specyficzne obszary psychoterapii związane z duchowością chrześcijańską oraz metody pracy w tych obszarach. 3 Konsultacje do egzorcysty. 4 Integracja wymiaru duchowego w psychoterapii – warsztat. 5 Superwizje. 6 Aspekty etyczno-prawne wykonywania zawodu psychoterapeuty.

 • Anna Ostaszewska

  Psychoterapeuta, posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich oraz Europejski Certyfikat Psychoterapeuty. Współzałożyciel SPCh, w latach 1995-2009 przewodnicząca Zarządu Głównego SPCh, 2009-2014 – przewodnicząca Sekcji Psychoterapii SPCh. 1997 – 2015 wykładowca na Studium Psychoterapii i Studium Poradnictwa /Counsellingu SPCh.

  Pracuje jako psychoterapeuta od ponad 30 lat. Pracuje w nurcie psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim, integrując podejście psychodynamiczne i poznawczo-behawioralne. Obecnie pracuje jako psychoterapeuta w Centrum Psychoterapii Integratywnej w Warszawie oraz w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Oddziału Warszawskiego SPCh.

  Autorka książki „Psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim” (GWP, 2015) oraz wielu artykułów z zakresu psychoterapii w podejściu chrześcijańskim.

 • Romuald Jaworski

  Ks. dr hab. profesor UKSW, teolog, psycholog, psychoterapeuta. Posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora SPCh. Współzałożyciel SPCh, w latach 1995-2009 wiceprzewodniczący Zarządu Głównego SPCh, 2009-2013 przewodniczący ZG SPCh. 1997 – 2015 dyrektor Studium Psychoterapii SPCh i wykładowca psychologii religii oraz analizy transakcyjnej na Studium Psychoterapii i Studium Poradnictwa /Counsellingu SPCh. Obecnie pracuje jako psychoterapeuta w Katolickim Ośrodku Pomocy Psychologiczno-Pastoralnej „Poradnia Dewajtis” w Warszawie. Autor książek: Spotkać się (1993), Ku pełni życia (1999), Harmonia i konflikty (2004), Psychologiczne korelaty religijności personalnej (2006), Rozwój zintegrowany (red., 2002), W poszukiwaniu skutecznej pomocy (red., 2007), Kiedy miłość boli. O zranieniach i przebaczeniu w małżeństwie (2015) oraz wielu wystąpień na konferencjach naukowych i artykułów z zakresu psychologii religii, psychologii pastoralnej i psychologii chrześcijańskiej, a także współtwórca i uczestnik licznych audycji radiowych i telewizyjnych.

Zapisy i szczegółowe informacje:

Formularz zgłoszeniowy, cena i dodatkowe informacje organizacyjne dostępne są w pliku do pobrania