PORADNICTWO

 

Counselling/Poradnictwo Psychologiczne jest procesem mającym na celu podniesienie poczucia dobrostanu psychologicznego osoby. Rozpoczyna się wówczas, gdy Doradca/Counsellor spotyka się z klientem w otoczeniu prywatności i zaufania, aby zbadać obszar trudności, których doświadcza osoba. Może to być doświadczany stres, brak satysfakcji z życia lub utrata poczucia kierunku lub celu w życiu.

PSYCHOTERAPIA

 

Indywidualna

W psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim respektujemy wolność i godność osoby oraz, świadomie i adekwatne do konkretnego problemu pacjenta, korzystamy z dorobku różnych szkół psychoterapeutycznych, który nie jest sprzeczny z chrześcijańską wizją człowieka. Integracja dotyczy poziomów funkcjonowania człowieka: emocjonalnego, poznawczego, wolitywnego, behawioralnego, biologicznego i duchowego.