MEDIACJE

 

Mediacja jest procesem doprowadzania do zgody, w którym bezstronna osoba trzecia (mediator) pomaga zwaśnionym stronom znaleźć satysfakcjonujące dla wszystkich rozwiązanie.

Mediacja jest działaniem na rzecz osiągnięcia stosunku "wygrana-wygrana" przez wszystkich uczestników konfliktu. Silny nacisk kładzie się na odbudowanie relacji między stronami, a nie ustalenie proporcji winy za to, co zdarzyło się w przeszłości.

PORADNICTWO

 

Counselling/Poradnictwo Psychologiczne jest procesem mającym na celu podniesienie poczucia dobrostanu psychologicznego osoby. Rozpoczyna się wówczas, gdy Doradca/Counsellor spotyka się z klientem w otoczeniu prywatności i zaufania, aby zbadać obszar trudności, których doświadcza osoba. Może to być doświadczany stres, brak satysfakcji z życia lub utrata poczucia kierunku lub celu w życiu.

PSYCHOTERAPIA

 

Indywidualna

W psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim respektujemy wolność i godność osoby oraz, świadomie i adekwatne do konkretnego problemu pacjenta, korzystamy z dorobku różnych szkół psychoterapeutycznych, który nie jest sprzeczny z chrześcijańską wizją człowieka. Integracja dotyczy poziomów funkcjonowania człowieka: emocjonalnego, poznawczego, wolitywnego, behawioralnego, biologicznego i duchowego.