POMOC PSYCHIATRYCZNA

 

Opieka psychiatryczna świadczona jest w naszym Ośrodku przez lekarzy medycyny ze specjalizacją z zakresu psychiatrii, posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe. Współpraca lekarzy i psychoterapeutów umożliwia kompleksową opiekę nad naszymi pacjentami.

MEDIACJE

 

Mediacja jest procesem doprowadzania do zgody, w którym bezstronna osoba trzecia (mediator) pomaga zwaśnionym stronom znaleźć satysfakcjonujące dla wszystkich rozwiązanie.

Mediacja jest działaniem na rzecz osiągnięcia stosunku "wygrana-wygrana" przez wszystkich uczestników konfliktu. Silny nacisk kładzie się na odbudowanie relacji między stronami, a nie ustalenie proporcji winy za to, co zdarzyło się w przeszłości.

Proces mediacyjny daje zaangażowanym w konflikt osobom okazję do refleksji i zastanowienia się nad możliwościami uzdrowienia sytuacji. To może oznaczać przyjrzenie się własnemu zachowaniu, jak również zachowaniom innych. Proces ma stworzyć atmosferę, jaka pozwoli uczestnikom konfliktu wypracować ich własne praktyczne rozwiązanie, które będzie korzystne dla wszystkich stron. A to, z kolei, umożliwi odbudowanie relacji międzyludzkich w trakcie wspólnej pracy nad rozwiązaniem. Mediacja jest również doskonałym narzędziem przeciwdziałania konfliktom i może być skutecznie wykorzystywana do przerywania eskalacji problemów.

PORADNICTWO

 

Counselling/Poradnictwo Psychologiczne jest procesem mającym na celu podniesienie poczucia dobrostanu psychologicznego osoby. Rozpoczyna się wówczas, gdy Doradca/Counsellor spotyka się z klientem w otoczeniu prywatności i zaufania, aby zbadać obszar trudności, których doświadcza osoba. Może to być doświadczany stres, brak satysfakcji z życia lub utrata poczucia kierunku lub celu w życiu.

Uważnie i cierpliwie wysłuchując pacjenta Doradca/Counsellor zaczyna postrzegać opisywane problemy z jego punktu widzenia, Jednocześnie może pomóc klientowi zobaczyć jego sytuację jaśniej, możliwe, że z innej perspektywy.

Akceptacja i szacunek dla pacjenta są podstawowymi zasadami pracy Doradcy. W miarę jak rozwija się wzajemna relacja między klientem i Doradcą, rośnie też ich wzajemne poczucie zaufania. To, z kolei, pozwoli klientowi odnieść się do wielu obszarów własnego życia. Counselling/poradnictwo to nie udzielanie rad lub wskazywanie klientowi konkretnego sposobu postępowania. Doradcy nie oceniają, a raczej ułatwiają przejście przez proces, którego celem jest umożliwienie zmiany lub wyboru, lub obniżenie poczucia zagubienia.