POMOC PSYCHIATRYCZNA

 

Opieka psychiatryczna świadczona jest w naszym Ośrodku przez lekarzy medycyny ze specjalizacją z zakresu psychiatrii, posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe. Współpraca lekarzy i psychoterapeutów umożliwia kompleksową opiekę nad naszymi pacjentami.

MEDIACJE

 

Mediacja jest procesem doprowadzania do zgody, w którym bezstronna osoba trzecia (mediator) pomaga zwaśnionym stronom znaleźć satysfakcjonujące dla wszystkich rozwiązanie.

Mediacja jest działaniem na rzecz osiągnięcia stosunku "wygrana-wygrana" przez wszystkich uczestników konfliktu. Silny nacisk kładzie się na odbudowanie relacji między stronami, a nie ustalenie proporcji winy za to, co zdarzyło się w przeszłości.

Proces mediacyjny daje zaangażowanym w konflikt osobom okazję do refleksji i zastanowienia się nad możliwościami uzdrowienia sytuacji. To może oznaczać przyjrzenie się własnemu zachowaniu, jak również zachowaniom innych. Proces ma stworzyć atmosferę, jaka pozwoli uczestnikom konfliktu wypracować ich własne praktyczne rozwiązanie, które będzie korzystne dla wszystkich stron. A to, z kolei, umożliwi odbudowanie relacji międzyludzkich w trakcie wspólnej pracy nad rozwiązaniem. Mediacja jest również doskonałym narzędziem przeciwdziałania konfliktom i może być skutecznie wykorzystywana do przerywania eskalacji problemów.

Mediacje rodzinne

Mediacje rodzinne są jednym ze sposobów pozasądowego rozwiązywania konfliktów przy wsparciu neutralnej i bezstronnej osoby. Zakres spraw, które mogą podlegać mediacjom jest bardzo szeroki. Mogą to być miedzy innymi:

  • wychowanie dzieci,
  • działania naprawcze w związku,
  • zapobieganie konfliktom w przyszłości
  • gospodarowanie budżetem domowym,
  • podział obowiązków domowych
  • inne sprawy będące źródłem konfliktów między małżonkami, partnerami lub innymi członkami rodziny. 


Mediacje rodzinne pomagają w zawarciu porozumienia i tym samym wypracowaniu kompromisowego rozwiązania, zaakceptowanego przez obie strony, z pełnym ich wpływem na kształt zawartego porozumienia. 

Jeśli chcecie Państwo wypracować rozwiązanie akceptowalne dla obydwu stron, polecamy skorzystanie z usług mediatora. Warunkiem koniecznym przeprowadzenia mediacji jest dobra wola i zgoda obu stron sporu. 

Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z usługi mediacji w naszym Ośrodku lub dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny z mediatorem Martą Deszczyńską od poniedziałku do piątku pod nr tel. 512 713 631. 

ZAPRASZAMY!

PORADNICTWO

 

Counselling/Poradnictwo Psychologiczne jest procesem mającym na celu podniesienie poczucia dobrostanu psychologicznego osoby. Rozpoczyna się wówczas, gdy Doradca/Counsellor spotyka się z klientem w otoczeniu prywatności i zaufania, aby zbadać obszar trudności, których doświadcza osoba. Może to być doświadczany stres, brak satysfakcji z życia lub utrata poczucia kierunku lub celu w życiu.

Uważnie i cierpliwie wysłuchując pacjenta Doradca/Counsellor zaczyna postrzegać opisywane problemy z jego punktu widzenia, Jednocześnie może pomóc klientowi zobaczyć jego sytuację jaśniej, możliwe, że z innej perspektywy.

Akceptacja i szacunek dla pacjenta są podstawowymi zasadami pracy Doradcy. W miarę jak rozwija się wzajemna relacja między klientem i Doradcą, rośnie też ich wzajemne poczucie zaufania. To, z kolei, pozwoli klientowi odnieść się do wielu obszarów własnego życia. Counselling/poradnictwo to nie udzielanie rad lub wskazywanie klientowi konkretnego sposobu postępowania. Doradcy nie oceniają, a raczej ułatwiają przejście przez proces, którego celem jest umożliwienie zmiany lub wyboru, lub obniżenie poczucia zagubienia.