• slajd oferta
  Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą
  Zobacz więcej
 • slajd_porady
  Profesjonalna pomoc psychologiczna z uwzględnieniem wartości chrześcijańskich
  Zobacz więcej
 • dieta
  Ruszają zapisy na grupę terapeutyczną dla osób mających problem z jedzeniem
  Zobacz więcej
 • uzależnienia
  Pomoc psychologiczna w walce z uzależnieniami
  Zobacz więcej
 • letnia szkoła - główna

  Zapraszamy do naszej LETNIEJ SZKOŁY PSYCHOTERAPII

  Zobacz więcej

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń i warsztatów.

Terapia uzależnień tutaj będzie artykuł na ten temat

POMOC PSYCHIATRYCZNA

 

Opieka psychiatryczna świadczona jest w naszym Ośrodku przez lekarzy medycyny ze specjalizacją z zakresu psychiatrii, posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe. Współpraca lekarzy i psychoterapeutów umożliwia kompleksową opiekę nad naszymi pacjentami.

DORADZTWO ZAWODOWE I COACHING

Coaching to proces, którego głównym celem jest wzmocnienie Klienta oraz wspieranie Go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany (w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby).

Oferujemy coaching dla Dorosłych : Poznaj siebie i rób to do czego jesteś stworzony! Pomagamy dorosłym w odkrywaniu ich powołania w życiu zawodowym i prywatnym, w wyborze zawodu, powrocie na rynek pracy, wyborze dalszej ścieżki kształcenia – studia podyplomowe itd. Wspieramy w przezwyciężaniu skutków wypalenia zawodowego (work &life balance), w procesie definiowania celów oraz podejmowania decyzji. Zachęcamy do podejmowania intencjonalnej zmiany

Coaching dla Uczniów/Studentów: Poznaj silne strony swojego dziecka i rozwijaj je!  Pomagamy dzieciom odkrywać ich talenty, wrodzony potencjał i uzdolnienia, diagnozując ich osobowość oraz styl nauki. Wiedza, którą zdobywają pomaga im zobaczyć swoją wyjątkowość, uwierzyć w swoje możliwości – po to, aby wraz z rodzicami podjąć decyzje, które ze swoich zainteresowań rozwijać, aby rozwinąć swój wrodzony potencjał. Wspieramy uczniów w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru profilu klasy i kierunku studiów.

MEDIACJE

 

Mediacja jest procesem doprowadzania do zgody, w którym bezstronna osoba trzecia (mediator) pomaga zwaśnionym stronom znaleźć satysfakcjonujące dla wszystkich rozwiązanie.

Mediacja jest działaniem na rzecz osiągnięcia stosunku "wygrana-wygrana" przez wszystkich uczestników konfliktu. Silny nacisk kładzie się na odbudowanie relacji między stronami, a nie ustalenie proporcji winy za to, co zdarzyło się w przeszłości.

Proces mediacyjny daje zaangażowanym w konflikt osobom okazję do refleksji i zastanowienia się nad możliwościami uzdrowienia sytuacji. To może oznaczać przyjrzenie się własnemu zachowaniu, jak również zachowaniom innych. Proces ma stworzyć atmosferę, jaka pozwoli uczestnikom konfliktu wypracować ich własne praktyczne rozwiązanie, które będzie korzystne dla wszystkich stron. A to, z kolei, umożliwi odbudowanie relacji międzyludzkich w trakcie wspólnej pracy nad rozwiązaniem. Mediacja jest również doskonałym narzędziem przeciwdziałania konfliktom i może być skutecznie wykorzystywana do przerywania eskalacji problemów.